Práca

Možno je to flek ako pre vás: Mesto vyhlásilo výberové konanie na takúto pozíciu...

Aktuálna informácia. Ak si hľadáte prácu, zbystrite pozornosť. Mesto Spišská Nová Ves vyhlásilo výberové konanie na takúto pracovnú pozíciu...

Ilustračný obrázok k článku Možno je to flek ako pre vás: Mesto vyhlásilo výberové konanie na takúto pozíciu...
Zdroj: Dnes24.sk

Mesto Spišská Nová Ves, ako zriaďovateľ príspevkovej organizácie mesta Spišská Nová Ves – Správa telovýchovných zariadení, so sídlom Za Hornádom 15, vyhlásilo výberové konanie na obsadenie funkcie riaditel'a Správy telovýchovných zariadení.

Ako sa uvádza na webovej stránke mesta, záujemcovia o túto pozíciu musia mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, riadiacu prax minimálne 2 roky, byť spôsobilí na právne úkony v plnom rozsahu.

Ďaľšie požiadavky: bezúhonnosť – spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podl'a zákona Č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnosť a zodpovednosť v rozhodovacej činnosti, znalosť minimálne jedného cudzieho jazyka, znalosť práce s PC (MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet).

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o účasť na výberovom konaní (s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu),
  • štruktúrovaný životopis,
  • motivačný list, ktorého súčasťou bude návrh koncepčných zámerov riadenia a rozvoja príspevkovej organizácie Správy telovýchovných zariadení,
  • úradne osvedčený doklad o absolvovaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, • doklady preukazujúce 2 roky riadiacej praxe,
  • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
  • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podl'a zákona Č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Platové podmienky: V zmysle zákona Č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Písomnú žiadosť o účasť na výberovom konaní s ostatnými požadovanými dokladmi je potrebné doručiť (poštou alebo osobne) v zalepenej obálke v termíne do 02. apríla do 14:30 hod. na adresu Mestský úrad Spišská Nová Ves, Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves. Na obálku je potrebné uviesť „Výberové konanie – riaditel' Správy telovýchovných zariadení – NEOTVÁRAŤ“.

Výberové konanie sa uskutoční osobným pohovorom. Dátum, miesto a hodina uskutočnenia výberového konania budú uchádzačom oznámené najmenej sedem dní pred jeho začatím.

Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia.

Pred pár dňami sa zmenila koncertná sieň Reduty na salón krásy. Zábery z 24. ročníka súťaže v účesovej tvorbe a dekoratívnej kozmetike nájdete v priloženej galérii.

OBJEKTÍVOM: V Spišskej prebehla súťaž v účesovej tvorbe a dekoratívnej kozmetike
35
Galéria

Hl. foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie