Možno je to flek ako pre vás: Aha, na akú pozíciu hľadajú človeka na skok od Spišskej

Ak rozmýšľate o novej práci, zbystrite pozornosť. V Spišských Tomášovciach hľadajú človeka na takúto pracovnú pozíciu...

Ilustračný obrázok k článku Možno je to flek ako pre vás: Aha, na akú pozíciu hľadajú človeka na skok od Spišskej
Zdroj: TASR

Obec Spišské Tomášovce vyhlásila výberové konanie na voľné pracovné miesto. Ide o pozíciu odborný zamestnanec v MŠ – školský špeciálny pedagóg. Ako obec uvádza, ide o pracovný pomer na dobu určitú – počas trvania Národného projektu Projekt inklúzie v Materských školách.

Predpoklady: Podľa zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov resp. podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi treba doručiť najneskôr do 29. októbra 2018 do 14:00 hod na adresu: Obec Spišské Tomášovce, Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania OZ MŠ – neotvárať“

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • doklady o ukončenom vzdelaní,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov,
  • v prípade úspešnosti vo VK/VP Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

Platové podmienky: určené v zmysle zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

„Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené,“ upozorňujú kompetentní.

Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk