Hľadáte si prácu alebo uvažujete nad zmenou? V Spišskej hľadajú nových ľudí

Mesto v Spišská Nová Ves vyhlásilo výberové konanie na tri voľné pracovné miesta. Jedná sa o tieto pozície...

Ilustračný obrázok k článku Hľadáte si prácu alebo uvažujete nad zmenou? V Spišskej hľadajú nových ľudí
Zdroj: Dnes24.sk

Mesto Spišská Nová Ves vyhlásilo výberové konanie na plný pracovný úväzok na tri pracovné pozície v Komunitnom centre. Konkrétne ide o pracovné miesto odborného garanta, odborného pracovníka a jedno pracovné miesto pracovníka.

„Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať doporučenou poštovou zásielkou na adresu mestského úradu,“ informujú kompetentní s tým, že je potrebné označiť obálku „Výberové konanie NP KC – NEOTVÁRAŤ“.

Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem, môžu sa však uchádzať aj o viacero pozícií. Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 31. augusta 2017 do konca pracovnej doby.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 12. septembra 2017 o 8:30 v priestoroch malej zasadačky Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi.

K žiadosti o prijatie do zamestnania (v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza) je potrebné priložiť:

  • podpísaný štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass (povinný formát)
  • kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (diplom a vysvedčenie o štátnych skúškach),
  • potvrdenie o odbornej praxi s uvedením lehoty vykonávania danej činnosti (vo formáte od mesiac/rok do mesiac/rok) – platí pre pozície odborný garant KC a odborný pracovník KC
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

Uchádzač môže predložiť aj odporúčania, alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa, alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval, no nie je to povinné. Záujemca o zamestnanie, ktorý sa uchádza zároveň o viacero pracovných pozícií, nemusí zasielať požadované doklady osobitne pre každú pozíciu. Uchádzať vo svojej žiadosti zreteľne uvedie, o ktoré pozície má záujem a požadované doklady k žiadosti zašle len v jednom vyhotovení.

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info zo Spišskej a okolia.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame