Hľadáte si novú prácu v Spišskej? Tento džob je možno ušitý práve pre vás

Ak sa obzeráte po novej práci, mali by ste zbystriť pozornosť. V Spišskej totiž hľadajú človeka na voľný post. Tu sú bližšie informácie.

Ilustračný obrázok k článku Hľadáte si novú prácu v Spišskej? Tento džob je možno ušitý práve pre vás
Zdroj: Dnes24.sk

Mesto Spišská Nová Ves vyhlasilo výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: Referent pre cestovný ruch a turistické informačné centrum. Ako sa uvádza na webovej stránke mesta, záujemcovia musia mať dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie min. I. stupňa so zameraním na cestovný ruch, manažment cestovného ruchu, marketing a podobne.

Na miesto referenta je okrem bezúhonnosti, výborných komunikačných, prezentačných a organizačných schopností, potrebná aj vynikajúca znalosť slovenského a nemeckého jazyka, slovom aj písmom, ako aj vodičský preukaz skupiny B, či ochota pracovať aj cez víkendy a sviatky. Od uchádzača sa očakáva časová flexibilita, príjemné vystupovanie, komunikatívnosť, zodpovednosť, samostatnosť, schopnosť pracovať pod tlakom a zvládať stres a kreatívnosť.

K žiadosti o prijatie do zamestnania potrebné predložiť aj tieto doklady:

  • profesijný štruktúrovaný životopis,
  • motivačný list,
  • úradne overené fotokópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania vrátane dokladov o získaní vzdelania v cudzom/ích jazyku/och, príp. aj oprávnenia pre vykonávanie sprievodcovskej činnosti (pokiaľ ním uchádzač/ka disponuje),
  • referencie od predchádzajúcich zamestnávateľov (v prípade, ak bol/a uchádzač/ka zamestnaný/á), resp. partnerov pri realizácii spoločných aktivít (v prípade, že uchádzač/ka bol/a pred podaním žiadosti živnostníkom),
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
  • vlastnoručne podpísaný písomný súhlas uchádzača/čky v znení: „Súhlasím so spracúvaním mnou poskytnutých osobných údajov Mestom Spišská Nová Ves pre účely vytvorenia databázy a vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie v rámci vyhláseného výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, a to až do odvolania písomnou formou.“

Foto: ilustračné

Prihlášku s požadovanými dokladmi môžu uchádzači najneskôr do 10. 5. 2017 na adresu: Mesto Spišská Nová Ves, Kancelária primátora, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves s uvedením značky na zalepenej obálke v znení: „Výberové konanie – TIC – Neotvárať!“, resp. takto označenú zalepenú obálku doručiť osobne do 10. 5. 2017 do 11:00 do podateľne Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo námestie 1, 052 70 Spišská Nová Ves, č. d. 106. Uchádzači, ktorí splnia všetky požadované kritériá, budú následne pozvaní na osobný pohovor.

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info zo Spišskej a okolia.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame