Župné voľby sa už blížia: Ucelený prehľad okrskov v Spišskej Novej Vsi

Už čoskoro sa na Slovensku uskutočnia voľby do orgánov samosprávnych krajov. Prinášame vám ucelený prehľad volebných okrskov a miestností v Spišskej.

Ilustračný obrázok k článku Župné voľby sa už blížia: Ucelený prehľad okrskov v Spišskej Novej Vsi
Zdroj: TASR

V sobotu 4. novembra sa na Slovensku budú konať voľby do orgánov samosprávnych krajov. Mesto Spišská Nová Ves určilo volebné okrsky a volebné miestnosti, v ktorých sa bude už o necelý mesiac voliť. Pozrite si náš ucelený prehľad. Kto kde v Spišskej bude voliť?

Volebný okrsok č. 1 – Hasičská zbrojnica, Hnilecká cesta 13: miestna časť Novoveská Huta – Novoveská cesta, Hnilecká cesta, Kvetná, Lúčna, Horská, Poľná, Rybničná, Tichá, Záhradná, Dúhová, Jasná, Slnečná, Snežná, Bronzová, Medená, Rudná, Sadrovcová, Železná, Stražanská

Volebný okrsok č. 2 – Penzión NEMO, Pohronská 2: Karpatská, Šarišská, Zemplínska, Magurská, Spišská, Pieninská, Muráňska, Gemerská, Liptovská, Turčianska, Oravská, Čergovská, Kysucká, Rajecká, Považská, Pohronská, Detvianska, Trenčianska, Nitrianska, Podunajská, Predná Huta, Dunajská, Laborecká, Inovecká, Trnavská, Tatranská

Volebný okrsok č. 3 – Základná škola, Lipová 13: Brezová 15, 16, 17, Brezová 32, Topoľová, Gaštanová, Vyšný Hámor, Kamenný obrázok

Volebný okrsok č. 4 – Základná škola, Lipová 13: Brezová 18, 19,20,21,22,2­3,24,25,26,27,28,29,31, Brezová 37,38, Lipová

Volebný okrsok č. 5 – Gymnázium, Javorová 16: Brezová 1, 2,3,4,5,6,7,8­,9,10,11,12,13,14 Du­bová,Podskala, Tepličská cesta

Volebný okrsok č. 6 – Gymnázium, Javorová 16: Agátová, Hájik, Javorová, Pod Tepličkou, Sadová

Volebný okrsok č. 7 – 7 SOŠ ekonomická, Stojan 1: A. Mickiewicza, Stojan, Malá, Za Hornádom, M. Gorkého, E. M. Šoltésovej, Elektrárenská 6 – 8, J. Bottu, Kalinčiaka

Volebný okrsok č. 8 – SOŠ ekonomická, Stojan 1: Borodáčova, Borovského, F. Urbánka, Palárikova, R. Jašíka, F. Hečku, S. Tomášika, I. Stodolu, Kukučínova, Lesná, Obrancov mieru, , Potočná, Tajovského, Tehelná

Volebný okrsok č. 9 – Základná škola, Komenského 2: J. Wolkera 9,11,13,15,17­,19,21,23, 14, 16,18,20,22,24

Volebný okrsok č. 10 – Základná škola, Komenského 2: J. Matušku, Štúrovo nábrežie 15,16,17,18,19,20, Trieda 1.mája 1, 3,5,7,9,11,13­,15,17,19

Volebný okrsok č.11 – Základná škola, Komenského 2: Komenského, Štúrovo nábrežie 1,2,3,4,5,6,7

Volebný okrsok č.12 – Základná škola, Z. Nejedlého 2: J. Wolkera 26,28,30,32,34 a 41, P. Jilemnického 1, 3,5,7,9,11,13­,15,17,19

Volebný okrsok č.13 – Základná škola, Z. Nejedlého 2: P. Jilemnického 4,6,24, Trieda 1.mája 2,4,6,8,10,12, Trieda 1.mája 21,23,25,27,2­9,31,33,35

Volebný okrsok č.14 – Základná škola, Z. Nejedlého 2: Bezručova, J. Wolkera 33,35,37,39, Trieda 1.mája 37,39,41,43,4­5,47,49,51 , Z. Nejedlého

Volebný okrsok č.15 – Základná škola, Z. Nejedlého 2: Krčméruho, Trieda 1.mája 14,16,18,20,2­2,24,26, Trieda 1.mája 53,55,57,59,61,63

Volebný okrsok č.16 – Základná škola, Z. Nejedlého 2: J. Wolkera 25,27,29,31, Štúrovo nábrežie 9,10,11,12,13,14

Volebný okrsok č.17 – Základná škola, Nad medzou 1: J. Wolkera (rodinné domy 1,2,3,4,5,6,7­,8,10,12) T. Vansovej, Slobody, J. Čajaka, V. Nezvala, J. Fándlyho, Šestnástka, Za Šestnástkou, Hurbanova, J. Kostru, Záborského, Limbová, Jedľová, Letecká, S, Chalupku

Volebný okrsok č.18 – Základná škola, Nad medzou 1: B. Nemcovej, Duklianska 1–49, Hviezdoslavova 16–51, Chrapčiakova, Ing. Rojkoviča, Ing. Straku, J. Fabiniho, Krížova, Medza, Nábrežie Hornádu, Nad Medzou, Námestie SNP, Odborárov, Orlia, Pri Vyšnej Hati, Sládkovičova, Slnečné nábrežie, Starosaská, Stará cesta, Vajanského

Volebný okrsok č.19 – Základná škola, Ing. O. Kožucha 11: Brusník, Čsl. armády, Drevárska, Elekrárenská 1 – 5, Ing. O. Kožucha, J. Hanulu, Mlynská, Rázusova, Škultétyho

Volebný okrsok č. 20 – Základná škola, Ing. O. Kožucha 11: Banícka, Fraňa Kráľa. I. Krasku, Konrádova, Rybárska, Zábojského, Zvonárska

Volebný okrsok č.21 – Hotelová akadémia, Radničné námestie 1: Radničné námestie, Zimná a voliči s trvalým pobytom Spišská Nová Ves

Volebný okrsok č.22 – Základná škola, Levočská 11: J.C. Hronského, Jesenského, Kollárova (rodinné domy), Mišíková, Mudroňova, Puškinova, Slovenská (rodinné domy 1 –57) Slovenská (bloky 2– 42) , Svätoplukova, Tolstého, Železničná

Volebný okrsok č.23 – Základná škola, Levočská 11: Koceľova, Kollárová ( bloky 1 –12), Letná, Štefánikovo námestie, Markušovská cesta, Rastislavova

Volebný okrsok č.24 – Technická akadémia, Hviezdoslavova 6: Gorazdova 1–15, Hviezdoslavova, Levočská (rodinné domy), Slovenská (bloky 44 –56)

Volebný okrsok č.25 – Technická akadémia, Hviezdoslavova 6: Bernolákova, J. Hollého, Kuzmányho, J. I. Bajzu, Kmeťova, Radlinského, Filinského cesta, Harichovský chodník, Jána Janského, Ľaliová, Púpavová, Astrová, Narcisová, Nezábudková, Česká, Moravská, Školská, Levočská (bloky 4–22)

Volebný okrsok č.26 – Základná škola, Hutnícka 16: Hutnícka

Volebný okrsok č.27 – Základná škola, Hutnícka 16: Duklianska 50,52.54.56.58,61,63­.65,67,69,71,75, Zámočnícka, Kováčska, Hrnčiarska

Volebný okrsok č.28 – Základná škola, Hutnícka 16: Kamenárska, Stolárska, Strojnícka

Volebný okrsok č.29 – Základná škola, Hutnícka 16: Kolárska , Tkáčska

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame