Zaujímavé plány Spišskej na tento rok: Hornádska cyklotrasa, premostenie v zoo a to ešte nie je všetko

Do nového roku vstúpilo vedenie mesta s jasným rozpočtom a aj plánmi, kam investovať peniaze. Aký rozpočet je a čo všetko je tento rok v Spišskej v pláne, že pribudne, alebo sa zrekonštruuje?

Jana Buvalová
Ilustračný obrázok k článku Zaujímavé plány Spišskej na tento rok: Hornádska cyklotrasa, premostenie v zoo a to ešte nie je všetko
Zdroj: Dnes24.sk

Nový rok – nové plány. Aj v Spišskej Novej Vsi sa v roku 2016 majú opravovať, vylepšovať či zveľaďovať rôzne miesta v meste. Mestskí poslanci na ostatnom zastupiteľstve schválili návrh rozpočtov mesta na roky 2016 až 2018, pričom záväzným je rozpočet na rok 2016.

Výstavba aj rekonštrukcie

Rozpočet mesta na rok 2016 je zostavený ako vyrovnaný vo výške 27 673 726 eur na strane príjmov a výdavkov. Výsledkom hospodárenia bežného rozpočtu je plánovaný prebytok vo výške 1 018 300 eur. Hospodárenie kapitálového rozpočtu je s plánovaným schodkom 1 315 084 eur. Výsledkom finančných operácií je čiastka 296 784 eur. Z rezervného fondu, ktorý pochádza z nepoužitých prebytkov minulých rokov, bolo schválené financovanie kapitálových výdavkov v celkovom objeme 1 223 584 eur.

A čo roku 2016 chce mesto zabezpečiť? Má ísť o rozšírenie a oplotenie cintorína, výstavbu detských ihrísk, rekonštrukciu miestnych komunikácií, parkovísk a chodníkov v objeme 700 tisíc eur. Taktiež nákup pozemkov, komunikačné zariadenie domova dôchodcov, úpravu priestorov na Zimnej ulici pre plánovaný Klub mladých, klimatizačné zariadenie do obradnej siene radnice, prípojky IBV Červený jarok, bežeckú dráhu a ihrisko v areáli ZŠ Levočská, ale aj vyregulovanie vykurovacej sústavy na základných školách (Lipová, Komenského, Z. Nejedlého a Hutnícka).

Rekonštrukcia Reduty aj nová cyklotrasa

Okrem spomenutého majú byť ďalšie investície použité na zabezpečenie projektových dokumentácií cyklotrás a rekonštrukcie Levočskej ulice, zateplenie Materskej školy E. M. Šoltésovej, nákup motorového vozidla pre centrum voľného času, na odizolovanie spodnej stavby muriva na budove mestskej polície a rekonštrukciu výmenníkovej nádrže na kúpalisku.

Do koncertnej siene Reduty má po rokoch pribudnúť nové koncertné krídlo a plánovaná je aj výmena okenných výplní a úprava sociálnych zariadení. Počíta sa aj s výstavbou 1. časti Hornádskej cyklotrasy okolo rieky Hornád Fľuder – Letecká. V zoologickej záhrade je plánované mostné prepojenie areálu cez ostrov k pavilónu Aquaterra a na futbalovom štadióne rekonštrukcia tribúny pri hlavnom ihrisku.

Môže vás zaujímať:

Zdroj: mesto Snv

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame