Samospráva

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Spišskej predo dvermi: O tomto sa bude hovoriť

V Spišskej Novej Vsi sa uskutoční 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Prinášame vám jeho program.

Ilustračný obrázok k článku Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Spišskej predo dvermi: O tomto sa bude hovoriť
Zdroj: Dnes24.sk

5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Spišská Nová Ves sa uskutoční vo štvrtok 13. júna 2019 so začiatkom o 9.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu, Štefánikovo nám. č. 1. O čom všetkom budú rokovať poslanci?

Program: 

 • 1. Otvorenie
 • 2. Informácia o overení zápisnice z ostatného zasadnutia
 • 3. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
 • 4. Návrh na schválenie programu rokovania
 • 5. Plnenie uznesení MsZ
 • 6. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Spišská Nová Ves č. 2/2019 – novelizácia
 • 7. Návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2019
 • 8. Poskytnutie dotácií pre športové kluby združené v Rade športových klubov
 • 9. Poskytnutie kapitálovej dotácie pre Technickú akadémiu v Spišskej Novej Vsi
 • 10. Aktualizácia Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Spišská Nová Ves na obdobie 2016 – 2021
 • 11. Žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska pre zaradenie Špeciálnej materskej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho do siete škôl a školských zariadení
 • 12. Schválenie spolufinancovania projektu Cyklotrasa Ferčekovce – Novoveská Huta
 • 13. Schválenie spolufinancovania projektu Prestavba cyklochodníka pri bývalých kasárňach 1. etapa
 • 14. Návrh na zmenu zriaďovacej listiny, štatútu a organizačnej schémy ZOO v Sp. Novej Vsi
 • 15. Schválenie zástupcu mesta Spišská Nová Ves do štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti Lesy mesta SNV, s. r. o.
 • 16. Voľba člena mestského výboru č. 9 – Telep, Modrý vrch
 • 17. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019
 • 18. Plán zasadnutí MsZ na 2. polrok 2019
 • 19. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam
 • 20. Interpelácie, otázky poslancov
 • 21. Záver

Sledujte nás aj na našom Facebooku, Instagrame a Twitteri a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia.

Zaregistrovali ste? Miesta, ktoré vyhľadávajú novoveské mamičky počas jarných dní nájdete v priloženej galérii.

Mamičky v Spišskej? Svoj čas rady trávia aj v týchto priestoroch, FOTO
14
Galéria

Hl. foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie