Najlepší na Spišská24.sk

 1. Matúš Fiflík (32.2s) 100%
 2. Jana Buvalová (49.21s) 100%
 3. Luboš mojecoolky (98.33s) 73%
 4. ladislav petrík ing. (89.4s) 53%
 5. Pavol Mamrák (82.31s) 47%
 6. Jozef Kočiš (114.54s) 47%
 7. Tatiana Kúkelová (115.96s) 47%

Najlepší hráči

 1. Matúš Fiflík (32.2s) 100%
 2. Jana Buvalová (49.21s) 100%
 3. Luboš mojecoolky (98.33s) 73%
 4. ladislav petrík ing. (89.4s) 53%
 5. Pavol Mamrák (82.31s) 47%
 6. Jozef Kočiš (114.54s) 47%
 7. Tatiana Kúkelová (115.96s) 47%