Najlepší na Spišská24.sk

 1. František Cve (76.56s) 100%
 2. Monika Guzlejová (43.53s) 90%
 3. Jana Buvalová (51.73s) 90%
 4. Martin Strauch (67.68s) 90%
 5. Bozena Rimska (86.21s) 90%
 6. Valéria Mikolajová (57.01s) 80%
 7. Miroslav Kubík (110.54s) 70%
 8. Jozef Kočiš (98.13s) 60%
 9. Magdaléna Kotrasová (122.18s) 60%

Najlepší hráči

 1. František Cve (76.56s) 100%
 2. Monika Guzlejová (43.53s) 90%
 3. Jana Buvalová (51.73s) 90%
 4. Martin Strauch (67.68s) 90%
 5. Bozena Rimska (86.21s) 90%
 6. Valéria Mikolajová (57.01s) 80%
 7. Miroslav Kubík (110.54s) 70%
 8. Jozef Kočiš (98.13s) 60%
 9. Magdaléna Kotrasová (122.18s) 60%