Najlepší na Spišská24.sk

 1. Peter Petráš (17.05s) 100%
 2. Alcznauer Vladimír (17.68s) 100%
 3. Bozena Rimska (19.32s) 100%
 4. Viliam Greš (27s) 100%
 5. Švadlenka Jančurová (29.79s) 100%
 6. jozef skokan (32.33s) 100%
 7. Tomas Hrusovsky (32.47s) 100%
 8. Tomáš Hamráček (39s) 100%
 9. Valter Kirol (61.85s) 100%
 10. Marcela Novottová (164.38s) 100%

Najlepší hráči

 1. Marián Mališ (14.39s) 100%
 2. Vladimír Zeleňák (14.81s) 100%
 3. Jozef Silný (15.06s) 100%
 4. Kristína Rusinková (15.56s) 100%
 5. Lucia Silná (15.89s) 100%
 6. Peter Petráš (17.05s) 100%
 7. Alcznauer Vladimír (17.68s) 100%
 8. Mária Kolesárová (18.24s) 100%
 9. Bozena Rimska (19.32s) 100%
 10. jan rak (19.67s) 100%