Najlepší na Spišská24.sk

 1. Silvia Fabinyová (36.88s) 100%
 2. Peter Melega (49.53s) 100%
 3. Jana Buvalová (52.06s) 100%
 4. Milan Rumančík (53.29s) 90%
 5. Tatiana Kúkelová (39.71s) 60%
 6. Marcela Spustová (52.83s) 60%
 7. Michal Gerda (130.38s) 60%
 8. František Cve (38.27s) 50%
 9. Miroslav Krzeminský (38.83s) 20%
 10. Pavol Mamrák (40.74s) 20%

Najlepší hráči

 1. Silvia Fabinyová (36.88s) 100%
 2. Peter Melega (49.53s) 100%
 3. Jana Buvalová (52.06s) 100%
 4. Milan Rumančík (53.29s) 90%
 5. Tatiana Kúkelová (39.71s) 60%
 6. Marcela Spustová (52.83s) 60%
 7. Michal Gerda (130.38s) 60%
 8. František Cve (38.27s) 50%
 9. Miroslav Krzeminský (38.83s) 20%
 10. Pavol Mamrák (40.74s) 20%