Najlepší na Spišská24.sk

 1. Jana Buvalová (26.35s) 100%
 2. Bozena Rimska (34.58s) 100%
 3. Jana Sedláková (37.42s) 90%
 4. Eva Pipasova (38.46s) 90%
 5. milan bartoš (72.47s) 90%
 6. František Cve (49.45s) 80%
 7. Jozef Kočiš (64.47s) 80%
 8. Marcela Spustová (73.38s) 80%
 9. Miroslav Kubík (76.16s) 70%
 10. Vlado Jakubek (77.01s) 70%

Najlepší hráči

 1. Jana Buvalová (26.35s) 100%
 2. Bozena Rimska (34.58s) 100%
 3. Jana Sedláková (37.42s) 90%
 4. Eva Pipasova (38.46s) 90%
 5. milan bartoš (72.47s) 90%
 6. František Cve (49.45s) 80%
 7. Jozef Kočiš (64.47s) 80%
 8. Marcela Spustová (73.38s) 80%
 9. Miroslav Kubík (76.16s) 70%
 10. Vlado Jakubek (77.01s) 70%