Najlepší na Spišská24.sk

  1. Martin Gargula (657.39s) 60%
  2. František Cve (67.86s) 40%
  3. Vlado Jakubek (86.72s) 40%

Najlepší hráči

  1. Martin Gargula (657.39s) 60%
  2. František Cve (67.86s) 40%
  3. Vlado Jakubek (86.72s) 40%