Najlepší na Spišská24.sk

 1. Miroslav Krzeminský (20.13s) 100%
 2. Jana Buvalová (65.11s) 100%
 3. Luboš mojecoolky (61.22s) 90%
 4. Michal Gerda (56.36s) 80%
 5. Janka Staňová (50.46s) 70%
 6. Martina Javorska (60.16s) 60%
 7. Jozef Kočiš (66.85s) 60%
 8. Švadlenka Dagmar (59.77s) 50%

Najlepší hráči

 1. Miroslav Krzeminský (20.13s) 100%
 2. Jana Buvalová (65.11s) 100%
 3. Luboš mojecoolky (61.22s) 90%
 4. Michal Gerda (56.36s) 80%
 5. Janka Staňová (50.46s) 70%
 6. Martina Javorska (60.16s) 60%
 7. Jozef Kočiš (66.85s) 60%
 8. Švadlenka Dagmar (59.77s) 50%