Najlepší na Spišská24.sk

 1. Miroslav Krzeminský (20.13s) 100%
 2. Jana Buvalová (28.03s) 100%
 3. Švadlenka Dagmar (39.97s) 100%
 4. Jana Buvalová (30.87s) 90%
 5. Švadlenka Dagmar (53.13s) 90%
 6. Luboš mojecoolky (61.22s) 90%
 7. Michal Gerda (56.36s) 80%
 8. Švadlenka Dagmar (70.35s) 80%
 9. Švadlenka Dagmar (36.4s) 70%
 10. Janka Staňová (50.46s) 70%

Najlepší hráči

 1. Miroslav Krzeminský (20.13s) 100%
 2. Jana Buvalová (28.03s) 100%
 3. Švadlenka Dagmar (39.97s) 100%
 4. Jana Buvalová (30.87s) 90%
 5. Švadlenka Dagmar (53.13s) 90%
 6. Luboš mojecoolky (61.22s) 90%
 7. Michal Gerda (56.36s) 80%
 8. Švadlenka Dagmar (70.35s) 80%
 9. Švadlenka Dagmar (36.4s) 70%
 10. Janka Staňová (50.46s) 70%