Najlepší na Spišská24.sk

 1. Jana Buvalová (48.15s) 80%
 2. Zita Focková (64.29s) 80%
 3. Júlia Kleinová (57.77s) 70%
 4. Anna Oravcová (65.74s) 70%
 5. Eva Norovská (56.42s) 60%
 6. Katarína Straková (60.31s) 50%
 7. Bozena Rimska (64.57s) 50%
 8. Tatiana Kúkelová (90.35s) 50%
 9. Simona Suchá (60.42s) 40%
 10. Peter Melega (66.33s) 30%

Najlepší hráči

 1. Jana Buvalová (48.15s) 80%
 2. Zita Focková (64.29s) 80%
 3. Júlia Kleinová (57.77s) 70%
 4. Anna Oravcová (65.74s) 70%
 5. Eva Norovská (56.42s) 60%
 6. Katarína Straková (60.31s) 50%
 7. Bozena Rimska (64.57s) 50%
 8. Tatiana Kúkelová (90.35s) 50%
 9. Simona Suchá (60.42s) 40%
 10. Peter Melega (66.33s) 30%