Najlepší na Spišská24.sk

 1. Gabriel Ličák (17.87s) 100%
 2. Peter Petráš (18.44s) 100%
 3. Marek Rimsky (21.98s) 100%
 4. Tomas Hrusovsky (22.42s) 100%
 5. Miroslav Pomajdík (24.12s) 100%
 6. jozef skokan (25.32s) 100%
 7. Marcela Novottová (25.55s) 100%
 8. Švadlenka Jančurová (25.64s) 100%
 9. Alcznauer Vladimír (26.89s) 100%
 10. Viliam Greš (27s) 100%

Najlepší hráči

 1. Vladimír Zeleňák (14.45s) 100%
 2. Lucia Silná (16.01s) 100%
 3. Jozef Silný (16.37s) 100%
 4. René Barník (16.42s) 100%
 5. Jakub Strnisko (16.87s) 100%
 6. Lukáš Holej (17s) 100%
 7. Marián Mališ (17.14s) 100%
 8. Róbert Jakubička (17.67s) 100%
 9. Gabriel Ličák (17.87s) 100%
 10. Dávid Proksa (18.05s) 100%