Najlepší na Spišská24.sk

 1. Miroslav Krzeminský (21.79s) 100%
 2. Michaela Oláhová (25.26s) 100%
 3. Jana Buvalová (37.25s) 100%
 4. Jana Sedláková (40.02s) 90%
 5. Vlado Jakubek (59.32s) 90%
 6. Eva Pipasova (53.15s) 70%
 7. František Cve (55.94s) 70%
 8. Bozena Rimska (57s) 70%
 9. Marcela Spustová (59.73s) 70%
 10. Martin Strauch (64s) 50%

Najlepší hráči

 1. Miroslav Krzeminský (21.79s) 100%
 2. Michaela Oláhová (25.26s) 100%
 3. Jana Buvalová (37.25s) 100%
 4. Jana Sedláková (40.02s) 90%
 5. Vlado Jakubek (59.32s) 90%
 6. Eva Pipasova (53.15s) 70%
 7. František Cve (55.94s) 70%
 8. Bozena Rimska (57s) 70%
 9. Marcela Spustová (59.73s) 70%
 10. Martin Strauch (64s) 50%