Najlepší na Spišská24.sk

 1. Jana Buvalová (31.74s) 100%
 2. Bozena Rimska (42.08s) 100%
 3. Vlado Jakubek (81.29s) 80%
 4. Lívia Šoltésová (89.8s) 70%
 5. Marci Varšová (78.64s) 50%
 6. Ružena Dorčáková (105.28s) 40%
 7. Andrea Franková (138.5s) 10%

Najlepší hráči

 1. Jana Buvalová (31.74s) 100%
 2. Bozena Rimska (42.08s) 100%
 3. Vlado Jakubek (81.29s) 80%
 4. Lívia Šoltésová (89.8s) 70%
 5. Marci Varšová (78.64s) 50%
 6. Ružena Dorčáková (105.28s) 40%
 7. Andrea Franková (138.5s) 10%