Najlepší na Spišská24.sk

 1. Michal Bondira (31.25s) 100%
 2. Miroslav Krzeminský (32.55s) 100%
 3. silvia1985 silvia (32.9s) 100%
 4. lucialucia lucinka (35.8s) 100%
 5. Jana Buvalová (38.76s) 100%
 6. patrik surc (50.7s) 100%
 7. Martin Gargula (62.91s) 100%
 8. silvia silvia (37.33s) 90%
 9. Júlia Kleinová (39.86s) 90%
 10. lucinka85 lucia (43.22s) 90%

Najlepší hráči

 1. Michal Bondira (31.25s) 100%
 2. Miroslav Krzeminský (32.55s) 100%
 3. silvia1985 silvia (32.9s) 100%
 4. lucialucia lucinka (35.8s) 100%
 5. Jana Buvalová (38.76s) 100%
 6. patrik surc (50.7s) 100%
 7. Martin Gargula (62.91s) 100%
 8. silvia silvia (37.33s) 90%
 9. Júlia Kleinová (39.86s) 90%
 10. lucinka85 lucia (43.22s) 90%