JAB Samospráva

Vznik novej obchodnej spoločnosti: Mestská firma sa bude venovať komunálnym a technickým službám

Mestskí poslanci v Spišskej Novej Vsi sa na ostatnom zastupiteľstve zaoberali viacerými bodmi. Jedným z nich bolo aj založenie mestskej firmy.

Ilustračný obrázok k článku Vznik novej obchodnej spoločnosti: Mestská firma sa bude venovať komunálnym a technickým službám
Zdroj: Dnes24.sk

Vo štvrtok sa po štvrtýkrát v Spišskej Novej Vsi stretli mestskí poslanci a vedenie mesta na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Jedným z bodov bol aj návrh na založenie obchodnej spoločnosti MEPOS SNV s.r.o. a schválenie zástupcov mesta Spišská Nová Ves do jej štatutárneho a kontrolného orgánu.

Ako predniesol vedúci oddelenia komunálneho servisu Tomáš Hamráček, obchodná spoločnosť MEPOS SNV s.r.o. bude obchodnou spoločnosťou, ktorej zakladateľom a jediným spoločníkom bude Mesto Spišská Nová Ves. To bude mať v spoločnosti stopercentnú majetkovú účasť. Spoločnosť bude založená zakladateľskou listinou v súlade s ustanovením § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.

Cieľom založenia obchodnej spoločnosti MEPOS SNV s.r.o. je zabezpečiť pre mesto Spišská Nová Ves prioritne komunálne a technické služby, ako napríklad starostlivosť o verejnú zeleň, kosenie trávnatých plôch, orezy, výruby, výsadbu stromov a kvetín, záhradnícke práce, hrabanie a odvoz lístia. Tiež čistenie verejných priestranstiev, upratovanie, vysypávanie malých smetných nádob, zber veľkoobjemového odpadu, likvidáciu nelegálnych skládok. Ďalej opravu a údržbu detských ihrísk, športovísk, mestského mobiliáru, pamätníkov, spoluprácu pri organizácií kultúrnych a športových podujatí a tiež zimnú údržbu.

V budúcnosti podľa slov kompetentných je možné uvažovať nad rozšírením činností spoločnosti o služby pre mesto, akými sú tréningové centrum pre znevýhodnených občanov, správa mestských cintorínov, údržba verejného osvetlenia, montáž/demontáž vianočnej výzdoby, prevádzka regionálneho centra zhodnocovania BRO, údržba a rekonštrukcia miestnych komunikácií vo vlastníctve a správe mesta, údržba a obnova dopravného značenia, správa a údržba svetelnej signalizácie, drobné stavebné práce (chodníky, garáže, parkoviská…).

Vyššie uvedené činnosti podľa slov kompetentných zabezpečí obchodná spoločnosť MEPOS SNV s.r.o. vlastnými kapacitami, vo vyššom štandarde ako tomu bolo doposiaľ a vlastným technickým vybavením. Štatutárnym orgánom spoločnosti bude konateľ. Dozorná rada bude kontrolným orgánom, ktorý dohliada na činnosť konateľa, preskúmava účtovné závierky, podáva správy valnému zhromaždeniu. Členom dozornej rady nemôže byť konateľ spoločnosti. Dozorná rada bude mať troch členov.

- štatutárny orgán – konateľ: Pavol Bečarik

- kontrolný orgán – dozorná rada: Tomáš Cehlár , Iveta Fulková, Peter Zelený

Návrh bol poslancami jednohlasne schválený.

Sledujte nás aj na našom Facebooku, Instagrame a Twitteri a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia.

OBRAZOM: V Spišskej zasadalo metské zastupiteľstvo
12
Galéria
Zdroj: Dnes24.sk

Hl.foto:ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie