Nedeľa 21. júl 2019 Daniel  24 °C
Samospráva

V Spišskej zasadne Mestské zastupiteľstvo: Pozrite si, o čom sa bude hovoriť

V Spišskej Novej Vsi sa uskutoční 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Prinášame vám jeho program.

Ilustračný obrázok k článku V Spišskej zasadne Mestské zastupiteľstvo: Pozrite si, o čom sa bude hovoriť
Zdroj: Dnes24.sk

4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Spišská Nová Ves sa uskutoční dňa 25. apríla 2019 so začiatkom o 9.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu, Štefánikovo nám. č. 1.

Program mestského zastupiteľstva:

 1. Otvorenie
 2. Informácia o overení zápisnice z ostatného zasadnutia
 3. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
 4. Návrh na schválenie programu rokovania
 5. Zloženie sľubu poslanca Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi
 6. Záverečný účet mesta Spišská Nová Ves za rok 2018
  1. časť
  2. časť

  Hodnotiaca správa

 7. Správa o hospodárení dcérskych spoločností za rok 2018
 8. Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta v roku 2019
 9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišská Nová Ves č. 1/2019 o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves a o spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby
 10. Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2017 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach
 11. Žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska pre zaradenie Materskej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho do siete škôl a školských zariadení
 12. Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie mesta Spišská Nová Ves – Správy telovýchovných zariadení
 13. Návrh na založenie obchodnej spoločnosti MEPOS SNV, s. r. o., a schválenie zástupcov mesta Spišská Nová Ves do jej štatutárneho a kontrolného orgánu
 14. Správa o výsledkoch kontroly
 15. Správa o výsledku ročnej inventarizácie majetku mesta Spišská Nová Ves za rok 2018
 16. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam
 17. Interpelácie, otázky poslancov
 18. Záver

Sledujte nás aj na našom Facebooku, Instagrame a Twitteri a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia.

Postrehli ste? Na našom portáli čitatelia hlasovali za naj lokalitu na bývanie v Spišskej. Fotky víťazného miesta nájdete v priloženej galérii.

FOTO: Toto miesto čitatelia zvolili za naj na bývanie v našom meste!
17
Galéria

Hl. foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk