V Spišskej zasadne Mestské zastupiteľstvo: Pozrite si, o čom sa bude hovoriť

V Spišskej Novej Vsi sa uskutoční 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Prinášame vám jeho program.

Ilustračný obrázok k článku V Spišskej zasadne Mestské zastupiteľstvo: Pozrite si, o čom sa bude hovoriť
Zdroj: Dnes24.sk

Spišskonovoveskí poslanci zasadnú prvýkrát v tomto roku. Druhé zasadnutie Mestského zastupiteľstva sa v Spišskej Novej Vsi uskutoční dňa 7. februára 2019 (štvrtok) so začiatkom o 9.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu, Štefánikovo nám. č. 1.

Program mestského zastupiteľstva:

 1. Otvorenie
 2. Informácia o overení zápisnice z ostatného zasadnutia
 3. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
 4. Návrh na schválenie programu rokovania
 5. Nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi
 6. Zásady odmeňovania poslancov, členov mestských výborov a členov komisií zriadených pri Mestskom zastupiteľstve v Spišskej Novej Vsi
 7. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
 8. Zriadenie mestských výborov a voľba ich členov
 9. Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení a do mestskej školskej rady
 10. Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2017 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach
 11. Zastupovanie mesta ako člena v OO CR Slovenský raj & Spiš
 12. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018
 13. Plán zasadnutí MsZ na 1. polrok 2019
 14. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam
 15. Interpelácie, otázky poslancov
 16. Záver

Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia.

V decembri prebehlo v Spišskej aj ustanovujúce zastupiteľstvo. Zábery z neho si môžete pozrieť v priloženej galérii.

Zdroj: Dnes24.sk