JAB Samospráva

V Spišskej zasadal výbor Staré mesto – Sever: Na r. 2019 navrhol takéto hlavné úlohy

Ako prvý v novom zložení zasadol v našom meste mestský výbor č. 8 Staré mesto – Sever. Na zasadnutí preberal aj návrh plánu hlavných úloh na rok 2019.

Ilustračný obrázok k článku V Spišskej zasadal výbor Staré mesto – Sever: Na r. 2019 navrhol takéto hlavné úlohy
Zdroj: Dnes24.sk

Ako sme vás nedávno informovali, na druhom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi schvaľovali poslanci aj nové zloženie mestských výborov. Tých je v našom meste deväť a každý výbor zahŕňa určité ulice.

Ako prví zasadali členovia mestského výboru č. 8 Staré mesto – Sever, do ktorého patria tieto ulice: Námestie SNP, Vajanského, Chrapčiakova, Hviezdoslavova, J. Fabiniho, B. Němcovej, Ing. Straku, Odborárov, Duklianska 1 – 57, Ing. Rojkoviča, Pri Vyšnej Hati, Sládkovičova, Krížova, Orlia, Jesenského, Tolstého, J. Švermu, Mišíkova, Puškinova, Železničná, Mudroňova, Kollárova, Slovenská, Svätoplukova, Rastislavova, Koceľova, Letná, Štefánikovo námestie, Markušovská cesta, Levočská, Gorazdova, Školská, Moravská, Starosaská, Česká, Odorínska cesta, Cintorínska, Slnečné nábrežie, Nad Medzou, Stará cesta a Nábrežie Hornádu.

Ako povedal pre Spišskú 24 nový predseda mestského výboru (MsV) č. 8 Jozef Gonda, členovia výboru sa na prvom zasadnutí, ktoré sa konalo v stredu popoludní sa zoznámili so zásadami práce a úlohami MsV zriadených v meste Spišská, plnením požiadaviek MsV č. 8 Mestským úradom z predchádzajúceho volebného obdobia, vyhodnotil plnenie hlavných úloh na rok 2018 a taktiež za zaoberali návrhom plánu hlavných úloh na rok 2019.

Čo sa týka roku 2019 boli navrhnuté tieto hlavné úlohy, ktoré výbor bude schvaľovať na najbližšom zasadnutí, ktoré sa bude konať v apríli.

Návrh plánu hlavných úloh na rok 2019:

1. Členovia MsV odporúčajú výstavbu parkovacích miest na sídlisku Východ podľa PD spracovanej v roku 2018 nasledovne:

  • 1. časť parkoviska – dopracovať PD tak, aby sme vyhoveli požiadavke na nevyrúbanie stromov, následne vybaviť príslušné povolenie, realizácia pre rok 2019, resp. 2020
  • 2. časť parkoviska – pred BD na Moravskej ul. na základe petície občanov nerealizovať
  • 3. časť parkoviska pozdĺž internátu HA realizovať v roku 2019

Navrhovaný termín: do konca roku 2019

2 .Spracovať návrh technického riešenia spevnenia existujúcich komunikácii (peších aj vozidlových) na Námestí SNP s ponechaním dispozičného riešenia tak, aby sa práce dali zabezpečiť v roku 2020.

Navrhovaný termín : do konca roku 2019

3. Primárne riešiť detské ihrisko na sídlisku Východ a za Malým kostolom – v rámci koncepcie DI.

Navrhovaný termín: do konca roka 2019

4. Rozšíriť parkovacie miesta na Gorazdovej ulici a Koceľovej ulici vytvorením nových parkovacích miest s nasledovnou prioritou:

  • opätovne prejednať s MsV návrhy dispozičného riešenia rozšírenia parkovacích plôch

Navrhovaný termín: do konca roku 2019

5. Členovia výboru navrhujú riešiť požiadavku realizácie spevnených parkovacích plôch za bytovkou Slovenská 8,10,12 smerom k materskej škole. Navrhujú zlikvidovať nevyužitý trávnatý pás smerom k MŠ a týmto rozšíriť parkovaciu plochu.

Navrhovaný termín : prípravná fáza I. polrok 2019

Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia.

Na ostatnom mestskom zastupiteľstve menoval primátor Spišskej Novej Vsi aj svojho zástupcu. Viac uvidíte v priloženom vi­deu.

Zdroj: Dnes24.sk

Hl. foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie