V Spišskej odklepli projekt za milióny eur: V meste sa chystá veľká obnova ciest a chodníkov!

Stav viacerých ciest, ktoré sú vo vlastníctve mesta, nie je práve najlepší. Spišská Nová Ves však plánuje na svojom území komplexnú obnovu vybraných úsekov miestnych komunikácií aj chodníkov. Predpokladaná hodnota projektu je 5 miliónov eur.

Jana Buvalová
Ilustračný obrázok k článku V Spišskej odklepli projekt za milióny eur: V meste sa chystá veľká obnova ciest a chodníkov!
Zdroj: Dnes24.sk

Jedným z bodov zasadnutia zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi bolo aj schválenie projektu rekonštrukcie miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta. Podľa slov prednostky mestského úradu Jely Bednárovej, hlavným cieľom projektu je zabezpečiť vo veľmi krátkom čase výstavbu a modernizáciu miestnych komunikácií, ktoré sú vo vlastníctve mesta bez potreby jednorazového finančného zaťaženia rozpočtu mesta.

„Miestne komunikácie dlhodobo nevyhovujú súčasnému dopravnému zaťaženiu a riešenie tohto problému nie je vhodné odkladať. V súčasnosti sa prejavuje dlhodobé podhodnotenie financovania stavebnej údržby, čoho dôsledkom je, že veľká časť miestnych komunikácií je v kritickom stave,“ doplnila prednostka.

Tesne pred hlasovaním sa vyjadril aj primátor mesta Ján Volný. „Každý rok investujeme nemalé finančné prostriedky do miestnych komunikácií, no nestačí to a preto sme prešli na takýto projekt, aby sa tento problém vyriešil naraz a celoplošne. Za najbližšie dva roky by sa tak zrekonštruovalo 95 percent ciest a chodníkov v meste.“ Mestskí poslanci schválili realizáciu rekonštrukcie miestnych komunikácií vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves s počtom hlasom 14 zo sedemnástich prítomných.

Predpokladaná hodnota projektu je 5 miliónov eur. Predpokladaná doba prípravy a realizácie stavebných prác je január 2017 až november 2018. Dodávateľsko-odberateľský vzťah predpokladá okrem realizácie a odovzdania diela dlhodobý spôsob financovania počas obdobia 10 rokov (2019–2029) s predpokladom prvej splátky v januári 2019.

Zoznam ciest, ktoré by mali prejsť rekonštrukciou:

Mestský výbor č.1 Novoveská Huta

  • Ulice: Rybničná , Bronzová, Medená, Rudná , Slnečná ,Stražanská

Mestský výbor č. 2 Sídlisko Tarča

  • Ulice: Brezová ,Topoľová, Gaštanová, Dubová, Javorová, Agátová, Sadová

Mestský výbor č. 3 Ferčekovce

  • Nitrianska ulica

Mestský výbor č. 4 Sídlisko Mier

  • Ulice: J. Wolkera , P. Jilemnického, Krčméryho , Bezručova

Mestský výbor č. 5 Sídlisko Západ 1

  • Ulice: Kováčska, Stolárska a Strojnícka

Mestský výbor č. 6 Staré mesto Juh

  • Ulice: Obrancov mieru , Fándlyho, Tehelná, Letecká, Slobody, Tajovského, E. M. Šoltésovej, Za šestnástkou, Kalinčiaka

Mestský výbor č. 7 Staré Mesto Východ

  • Ulice: F. Kráľa, J. Hanulu, Čsl. Armády, Škultétyho, Banícka, Zimná, Zábojského , Zvonárska

Mestský výbor č. 8 Staré Mesto Sever

  • Ulice: Hviezdoslavova, B. Němcovej, Odborárov, Jesenského, Tolstého, Mišíkova, Kollárová, Koceľova, Vajanského, Chrapčiakova, Železničná, Nad Medzou, J. C. Hronského

Môže vás zaujímať:

Značenie v strede cesty vytočilo nejedného vodiča v Spišskej: Motoristi, na vozovke nastala nová situácia!

Pôjdete po ulici v Spišskej a zrazu sa vám to stane: V meste môžete zažiť veľmi milé prekvapenie!

Zdroj: Dnes24.sk