Nedeľa 21. júl 2019 Daniel  24 °C
Jana Buvalová Samospráva

V Spišskej sa budú odovzdávať Ceny mesta: Vieme, komu sa ujde pocty

Dostane sa im pocty. Cenu mesta za rok 2018 v Spišskej Novej Vsi udelia dvom organizáciám. Pozrite si, kto to bude.

Ilustračný obrázok k článku V Spišskej sa budú odovzdávať Ceny mesta: Vieme, komu sa ujde pocty
9
Galéria

V pondelok popoludní zasadalo druhýkrát v tomto roku v Spišskej Novej Vsi mestské zastupiteľstvo. Okrem iného poslanci rozhodli aj o laureátoch, ktorí získajú Cenu mesta za rok 2018.

Cena mesta je udeľovaná osobám a kolektívom za: vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti; činnosť, ktorou sa významným spôsobom ovplyvnil hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagácia doma i v zahraničí; záchranu ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov.

Cenu možno udeliť jednotlivcovi za dlhoročnú spoločensky významnú činnosť, ktorou sa výrazne zaslúžil o rozvoj a reprezentáciu mesta alebo kolektívu, ktorý viac rokov svojou prácou a aktivitou prináša trvalé hodnoty.

V zmysle Štatútu ceny mesta laureátovi ocenenia je odovzdaná pamätná listina opatrená odtlačkom mestskej pečate a podpisom primátora a finančná odmena vo výške 500 eur. Kancelárii primátora bolo doručených trinásť návrhov na udelenie Ceny mesta za rok 2018.

Komu sa ujde pocty?

Cenu mesta podľa rozhodnutia poslancov dostane aj Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dedinky, filiálka Stratená, v zastúpení ThDr. Radomír Bodziony, PhD., farár

Prinášame vám zároveň aj znenie návrhu na udelenie Ceny mesta za mimoriadny prínos pri zachovaní kultúrneho dedičstva a významnú podporu rozvoja cestovného ruchu mesta:

Mesto Spišská Nová Ves v roku 2018 oslávilo 750. výročie od prvej písomnej zmienky. Pri tejto príležitosti sa konalo veľa aktivít a podujatí, ktoré túto významnú udalosť pripomenuli. Jednou veľmi vítanou a nečakanou udalosťou bola, pre mesto úspešná, internetová súťaž na podporu obnovy diel Majstra Pavla z Levoče, prostredníctvom projektu Poklady môjho srdca, ktorý realizovala nadácia súkromnej banky.

Spišskonovovešťania v ľudovom hlasovaní ukázali správny lokálpatriotizmus, a tak sa súsošie kalvárie z farského kostola Nanebovzatia Panny Márie dočkalo reštaurovania. Spolu s obnovou kalvárie sa vďaka práci historikov udiala vzácna vec nájdenie a následná oprava sochy Márie Magdalény, ktorá podľa všetkých dostupných zistení patrila ku spišskonovoveskej kalvárii a za nejasných okolností sa od diela oddelila a bola premiestnená do obce Stratená. Vedci uvádzajú, že od rozdelenia súsošia po jeho opätovné scelenie ubehlo 250 rokov. Tento jav môžeme, a to nielen v umeleckej sfére a historickej vzácnosti, považovať za unikát. Majster Pavol z Levoče patrí k najznámejším slovenským umelcom stredoveku. Jeho diela patria k pokladom slovenskej i európskej kultúry.

Obyvatelia mesta Spišská Nová Ves môžu byť právom hrdí na skutočnosť, že vzácne umenie je nám na dosah ruky a tým vieme celému svetu ponúknuť skutočný umelecký, cestovateľský a v neposlednom rade duchovný zážitok. Vďaka aktívnemu prístupu pána dekana Slavomíra Gallika, svedomitej práci historikov a reštaurátorov, ochote pána farára Radomíra Bodzionyho a nezištnej štedrosti veriacich z filiálky Stratená sa dielo svetového umelca spojilo. Práve vďaka ochote a ústretovosti farníkov z obce Stratená vzniklo a znovu sa spojilo dielo medzinárodného významu, ktoré prinesie zvýšenie návštevnosti nášho mesta.

Týmto pokladom sa mesto Spišská Nová Ves môže patrične hrdiť doma i v zahraničí. Je to najvzácnejšia pamiatka a umelecké dielo zároveň v našom meste. Z týchto dôvodov máme za to, že počin veriacich v obci Stratená je hodný ocenenia a udelenie Ceny mesta je vyjadrením vďaky za osobitný prínos pre naše mesto a jeho zveľaďovanie, ktoré sa tak môže oficiálne propagovať doma i v zahraničí skrz majstrovské dielo svetového charakteru.

Aj zoo

Cenu mesta za rok 2018 si prevezme aj zoo Spišská Nová Ves. Prinášame vám zároveň aj znenie návrhu na uvedené ocenenie:

Najmladšia zoologická záhrada na Slovensku sa stala jedným z turistických symbolov mesta. Rozkladá sa na ploche osem hektárov v priestore historického Madaras parku. Na čele obetavých nadšencov, ktorí ju od roku 1989 zveľaďujú stál jej prvý riaditeľ Karol Dzurik st., ktorého neskôr vystriedala Jana Dzuriková. V súčasnosti pracuje v zoo 13 stálych zamestnancov. Zoo sa stala v roku 2000 príspevkovou organizáciou mesta a zároveň je členom UCSZ (Únie českých a slovenských ZOO) a Euroázijskej regionálnej asociácie zoologických záhrad a akvárií (ERAZA).

Starostlivosťou a prezentáciou desiatok druhov zvierat, medzi ktorými nechýbajú ani svetovo ohrozené druhy, je významným prvkom edukačného systému v Spišskej Novej Vsi. Pravidelné jarné a letné ZOO krúžky majú v našej verejnosti veľký ohlas, rovnako ako kultúrne podujatia typu Strašidelná noc, Deň Zeme a Deň detí v zoo. Naša zoologická záhrada sa, okrem významnej chovateľskej a vzdelávacej činnosti, venuje aj výskumnej činnosti – napr. v spolupráci s Múzeom Spiša sa podieľala na výskume jaskynného medveďa. Adopcie zvierat sú zase zdôraznením spoločenskej zodpovednosti podnikateľských subjektov v našom regióne, ale i mimo neho.

Je nutné vyzdvihnúť inovatívny prístup zamestnancov zoo k celému areálu, ktorý dostáva z roka na rok atraktívnejšiu podobu. Napriek svojim skromným rozmerom patrí k intenzívne navštevovaným atrakciám Spiša, v posledných rokoch prekračuje počet návštevníkov hranicu 100-tisíc ľudí ročne (v roku 2018 ju navštívilo rekordných 114-tisíc ľudí). Nezanedbateľná je aj prezentácia zoo formou každoročných výročných správ, publikácií alebo nedávnym vydaním eurobankovky. Úspešná činnosť spišskonovoveskej zoologickej záhrady, jej obľúbenosť a odborné kvality potvrdené i odbornou verejnosťou, jej vzdelávacia činnosť a permanentný rozvoj predurčujú túto inštitúciu k udeleniu Ceny mesta ako uznanie doterajšej práce jej všetkých zamestnancov pri príležitosti 30-tich rokov zoo v Spišskej Novej Vsi.

Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia.

V Spišskej rokovali mestskí poslanci: Prinášame vám FOTKY z miesta
9
Galéria