Rôzne

Upratovanie v Spišskej: Tu je veľký prehľad pristavenia veľkoobjemových kontajnerov

V Spišskej Novej Vsi sa chystá jesenné upratovanie. Preštudujte si dôležité podrobnosti...

Ilustračný obrázok k článku Upratovanie v Spišskej: Tu je veľký prehľad pristavenia veľkoobjemových kontajnerov
Zdroj: Dnes24.sk

Už onedlho sa bude v Spišskej Novej Vsi upratovať vo veľkom. Pre jesenné upratovanie v našom meste bude pristavených niekoľko veľkoobjemových kontajnerov pre zber objemného odpadu z domácností. Objemný odpad je komunálny odpad, ktorý svojím rozmerom nie je možné uložiť do štandardnej nádoby – napr. sanita, matrace, nábytok.

„Vyzývame občanov bývajúcich v bytových domoch, aby nepotrebný objemný odpad umiestňovali do pristavených veľkokapacitných kontajnerov. Upozorňujeme, že kontajnery nie sú určené na ukladanie stavebného odpadu, zeminy, konárov z orezov stromov a krov, nebezpečného odpadu (akumulátory, „vyjazdený“ olej, žiarivky, televízory, monitory …), elektroodpadu a pneumatík. Pôvodcovi takéhoto odpadu môže byť uložená sankcia do výšky 1 500 €," upozorňujú kompetentní.

Zber objemných odpadov pre bytové domy sa bude realizovať formou pristavenia veľkokapacitných kontajnerov nasledovne:

 • 1. bytovka býv. VKaŠ (Nov. Huta) 7.10.
 • 2. Gaštanová ul. – býv. Overall 7.10.
 • 3. Lipová ul. 7.10.
 • 4. Kamenný obrázok 7.10.
 • 5. Z. Nejedlého / Tr. 1. mája 8.10.
 • 6. Štúrovo nábrežie – parkovisko pri OD Prima 8.10.
 • 7. Štúrovo nábrežie 11 – 13 8.10.
 • 8. Hutnícka ul. 8.10.
 • 9. Strojnícka ul. 9.10.
 • 10. E. M. Šoltésovej 9.10..
 • 11. Hurbanova – pri kotolni 9.10.
 • 12. Za Hornádom – zadná strana obchodu 9.10.
 • 13. sídl. Východ – Fr. Kráľa 10.10.
 • 14. Rázusova ul. 10.10.
 • 15. Koceľova ul. 10.10
 • 16. Filinského ul. – bytovka 10.10.
 • 17. garáže pri Židovskom cintoríne 14.10.

Občania bývajúci v rodinných domoch v deň zberu objemného odpadu musia vo svojej lokalite vyložiť objemný odpad pred svoj rodinný dom tak, aby neohrozoval chodcov a dopravu. „Zber začína o 7:00, upozorňujeme, že pokiaľ nebude odpad pripravený k odvozu podľa horeuvedeného postupu alebo sa na stanovišti bude nachádzať iný odpad, bude odpad ponechaný na stanovišti. Termíny zberu pre jednotlivé lokality mesta sú rozdelené pre časti 1 a 2. “ dodávajú kompetentní.

Termíny zvozu pre jednotlivé lokality rodinných domov:

15. októbra – MsV č. 1; MsV č. 2 a MsV č. 3 (Novoveská cesta, Hnilecká cesta, Kvetná, Lúčna, Horská, Poľná, Rybničná, Tichá, Záhradná,Dúhová, Jasná, Slnečná, Snežná, Bronzová, Medená, Rudná, Sadrovcová, Železná, Stražanská, Vyšný Hámor, Kamenný obrázok, Karpatská, Šarišská, Zemplínska, Magurská, Spišská, Pieninská, Muráňska, Gemerská, Liptovská, Turčianska, Oravská, Čergovská, Kysucká, Rajecká, Považská, Pohronská, Detvianska, Trenčianska, Nitrianska, Podunajská, Predná Huta, Dunajská, Laborecká, Inovecká, Trnavská, Tatranská).

16. októbra – MsV č. 6 a MsV č. 7 MsV č. 8 a Msv č. 9 (Kalinčiaka, A. Mickiewicza, Stojan, Malá, J. Bottu, Kukučínova, Obrancov mieru, Borovského, Tajovského, M. Gorkého, E. M. Šoltésovej, Elektrárenská, Šestnástka, Za Šestnástkou, Slobody, T. Vansovej, Borodáčova, F. Urbánka, Palárikova, R. Jašíka, F. Hečku, S. Tomášika, I. Stodolu, Tehelná, Letecká, S. Chalupku, J. Wolkera (rodinné domy), J. Čajaka, V. Nezvala, J. Fándlyho, Hurbanova, J. Kostru, Záborského, Limbová, Smreková, Mlynská, Brusník, Drevárska, J. Hanulu, Čsl. armády, Škultétyho, I. Krasku, Rybárska, Zábojského, Zvonárska, Pod Tepličkou).
MsV č. 8 a Msv č. 9 (Vajanského, Chrapčiakova, Hviezdoslavova, J. Fabiniho, Ing. Straku, Duklianska 1 – 71, Ing. Rojkoviča, Pri Vyšnej Hati, Sládkovičova, Krížova, Orlia, Jesenského, Tolstého, Mišíkova, Puškinova, Železničná, Mudroňova, Kollárova, Slovenská, Svätoplukova, Rastislavova, Levočská, Školská, Odborárov, Starosaská, Nad Medzou, Hronského, Bernolákova, J. Hollého, Kuzmányho, J. I. Bajzu, Kmeťova, Radlinského, Filinského cesta, Harichovský chodník, Jána Janského, Ľaliová, Púpavová, Astrová, Narcisová, Nezábudková).

V susednej Levoči ustanovili tri slovenské rekordy. Kliknite na galériu.

Sledujte nás aj na našom Facebooku, Instagrame a Twitteri a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia.

V Levoči sa podarilo vytvoriť slovenské rekordy: Boli sme pri tom
24
Galéria

Hl. foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie