Práca

Spišská hľadá nové posily pre mestskú políciu: Čo všetko musia splniť uchádzači?

Mestská polícia v Spišskej Novej Vsi vyhlasuje výberové konanie na dve pracovné miesta. Na zaslanie žiadosti majú uchádzači čas len do konca októbra.

Ilustračný obrázok k článku Spišská hľadá nové posily pre mestskú políciu: Čo všetko musia splniť uchádzači?
Zdroj: Dnes24.sk

Mestská polícia v Spišskej Novej Vsi vyhlasuje výberové konanie na dve pracovné miesta príslušníkov Mestskej polície v Spišskej Novej Vsi. Ako informujú kompetentní, o pracovné zaradenie sa môže uchádzať osoba, ktorá je bezúhonným občanom Slovenskej republiky, má vek nad 21 rokov, má ukončené úplné stredné alebo úplné stredné odborné vzdelanie (maturitná skúška), ako aj dobrý zdravotný stav a psychickú spôsobilosť.

Uchádzač, ktorý chce byť zaradený do výberového konania, musí predložiť:

  • riadne vyplnenú žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
  • profesijný životopis
  • čestné prehlásenie o bezúhonnosti
  • úradne overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia, resp. doklad o najvyššom stupni dosiahnutého vzdelania

Uchádzač vo výberovom konaní musí

  • úspešne absolvovať testy fyzickej zdatnosti
  • úspešne absolvovať testy zo slovenského jazyka
  • úspešne absolvovať test z výpočtovej techniky
  • absolvovať osobný pohovor s členmi výberovej komisie
  • v prípade splnenia požadovaných kritérií absolvuje uchádzač psychodiagnos­tické testy
  • testy fyzickej zdatnosti

Odborná spôsobilosť príslušníka obecnej polície sa podľa slov kompetentných získava absolvovaním odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície (trvanie odbornej prípravy je približne 3 (mesiace) a úspešným vykonaním skúšky odbornej spôsobilosti pred odbornou komisiou Policajného zboru SR (zákon č. 564/1991 Z. z. o obecnej polícií v platnom znení).

Na výkon povolania je potrebný zbrojný preukaz skupiny „C“. O vydanie zbrojného preukazu možno požiadať (v zmysle zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive v platnom znení) na miestne a vecne príslušnom útvare Policajného zboru SR po získaní osvedčenia odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície. Náklady na vstupnú lekársku prehliadku na overenie zdravotného stavu z hľadiska vhodnosti budúcej práce sú hradené zamestnávateľom.

Výdavky spojené s vykonávaním psychodiagnos­tického testu, overovaním spôsobilosti na držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania s lekárskym vyšetrením zdravotnej spôsobilosti pre vydanie zbrojného preukazu si uchádzači hradia sami. Uspešné absolvovanie skúšky odbornej spôsobilosti je podmienku zotrvania v pracovnom pomere.

Výnimku z povinnosti podrobiť sa skúške odbornej spôsobilosti majú uchádzači, ktorí získali vzdelanie v študijnom odbore bezpečnostná služba na strednej škole alebo na vysokej škole a Ministerstvo vnútra SR im na základe predložených dokladov vydá „Osvedčenie o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície“.

Platové podmienky: Príslušníci mestskej polície sú zaradení podľa zák.č.553/2003 Z.z.. Nástupný plat je v platovej triede 5 – 629 eur plus 15% z platovej triedy, podľa počtu odbornej praxe.

Žiadosť do výberového konania na príslušníkov Mestskej polície v Spišskej Novej Vsi treba zaslať do 31. októbra 2019 na adresu: Mesto Spišská Nová Ves – Mestská polícia, Školská 1, 052 01 Spišská Nová Ves.

Sledujte nás aj na našom Facebooku, Instagrame a Twitteri a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia.

Zaregistrovali ste? Spišská zvažuje inštaláciu psích toaliet. Kliknite na galériu.

OBRAZOM: Spišská zvažuje inštaláciu psích toaliet na sídlisku Západ
2
Galéria
Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie