Smutné výjavy z brehov rieky Hornád: Kačky sa kúpu medzi fľašami a trónia na vedre

V okolí rieky Hornád v Spišskej Novej Vsi sa nachádza veľa bytoviek a domov. Pohľad zo stovky okien však nevyzerá ideálne. Na mnohých miestach vidieť PET fľaše, vedrá a na brehoch je hŕba odpadu, ktorá sa stále navyšuje.

Ilustračný obrázok k článku Smutné výjavy z brehov rieky Hornád: Kačky sa kúpu medzi fľašami a trónia na vedre
Zdroj: Dnes24.sk

Na jednom mieste môžete dokonca nájsť skládku oblečenia aj napriek tomu, že len o pár metrov ďalej je odpadkový kôš a kontajner. Dokonca už aj kačky si začali zvykať na odpad vo vode. Nemajú problém vyliezť na plastové vedro, či kúpať sa medzi fľašami. Dá sa tomuto stavu nejak predísť?

Kto je za čistenie Hornádu zodpovedný?

V našom meste funguje rybársky zväz (MO SRZ ), ktorý niekoľkokrát do roka organizuje čistenie Hornádu. „Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu organizuje čistenie vody Hornádu. Naši členovia majú povinnosť zachovať čistotu lovného miesta, aj keď ho neznečistili. Organizovanú akciu čistenia brehov organizuje firma Embraco,“ informoval tajomník miestneho rybárskeho zväzu Vladimír Paločko.

Najbližšia brigáda organizovaná rybárskym zväzom je plánovaná 26. apríla 2014. Brigády organizované MO SRZ sú pre členov povinné. Neúčasť na nej sa trestá pokutou v sume 30 eur. Vyzbieraný odpad sa odvezie na skládku komunálneho odpadu. Dobrovoľníci z firmy Embraco každoročne čistia aj brehy rieky Hornád. Na poslednej brigáde sa vyzbieralo približne 6 ton odpadu. Do týchto akcií je zapojené aj samotné mesto, ktoré zabezpečuje odvoz a likvidáciu odpadu.

„Za čistotu vody a priľahlých brehov je zodpovedný správca, v tomto prípade je to Slovenský vodohospodársky podnik, Odštepný závod Košice, Správa povodia Hornádu a Bodvy. Niektoré mestá, alebo obce si môžu časť úseku rieky prenajať. Potom všetku zodpovednosť preberá obec,“ povedala Emília Javorská z odboru ochrany životného prostredia z Okresného úradu v Spišskej Novej Vsi.

Pokuty sa môžu vyšplhať na tisíce eur

Čo majú robiť občania v prípade, keď pristihnú niekoho, kto zámerne znečisťuje rieku a okolie? „Takéhoto človeka môžete nahlásiť na mestskej polícii, alebo na okresnom úrade, odbor životného prostredia. Najlepšie však je, keď máte dôkaz, napr. fotografiu. Potom je predvolaný na vyšetrovanie. Pokuta môže byť udelená až do sumy 6 635 eur. Samozrejme, potom je do stanovenej lehoty povinný objekt odstrániť na vlastné náklady,“ doplnil Vladimír Pavľák z odboru ochrany životného prostredia z Okresného úradu v Spišskej Novej Vsi.

V prípade, že sa jedná o znečistenie vody chemickými látkami, pokuta môže byť oveľa vyššia. Emília Javorská pokračuje: „Ak vidíte, že si niekto umýva vo vode auto a máte dôkaz, dotyčnému môže byť uložená pokuta vo výške maximálne 66 eur. Ak ide o právnickú osobu a spôsobí tzv. haváriu, čiže dôjde k mimoriadnemu zhoršeniu kvality vody chemickými látkami, pokuta môže byť udelená podľa vodného zákona až do výšky 165 969,59 eur.“

Určité úseky sú pod dohľadom mestskej polície, ale kto chce, spôsob si nájde. Niektorí obyvatelia vyhadzujú odpad k rieke, alebo k jej prítokom v domnienke, že veľká voda to odnesie preč. Odpad sa zachytáva vo vodnej nádrži Ružín. Obec má potom veľké výdavky s vytiahnutím a likvidáciou tohto odpadu.

Mladí ľudia priložili ruku k dielu

Predsa sa nájde pár ľudí, ktorých takýto stav trápi. Keďže organizované brigády sú plánované na určité termíny, rozhodli sa niektorí obyvatelia okolia rieky Hornád zveľadiť aspoň brehy a chodník v okolí jednej bytovky. V marci skupina mladých ľudí na čele s Adriánou Henčekovou zorganizovala za týmto účelom brigádu. Za necelé dve hodiny vyzbierali na niekoľkých metroch brehu plné vrecia odpadu. Našli sa úlomky skla, PET fľaše, staré fotografie, igelitové vrecká, súčiastky z počítačov, staré oblečenie, ohorky a veľa ďalších „nestráviteľných“ vecí pre prírodu.

„Pohľady okoloidúcich sa nedali prehliadnuť. Spýtavo na nás pozerali, akoby sme robili čosi nezákonné. Nedali sme sa ničím odradiť a vyčistili sme daný úsek. Aj keď sme touto malou brigádou nevyčistili všetky brehy, aspoň sme si zveľadili svoje okolie. Naučili možno okoloidúcich, aby aj oni začali rozmýšľať nad situáciou v okolí bydliska, pretože keby si všetci vyčistili aspoň svoje blízke okolie, bolo by čisto všade. Je to pre nás výstražným signálom, aby sa každý zamyslel, v akom prostredí chce žiť,“ povedala Adriána Henčeková.

Brigáda sa niesla v duchu hesla: Uvažuj globálne, konaj lokálne. „My nemôžeme zmeniť celý svet, ale môžeme ukázať svetu, že všetko ide aj bez neporiadku. No najprv treba začať od seba a ísť ostatným príkladom,“ uzavrela Adriána.

Adriána Henčeková

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame