Prehovorila nová hlava mesta: Prinášame vám príhovor primátora Pavla Bečarika

V pondelok sa v Spišskej uskutočnilo Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Počas neho odznel aj príhovor nového primátora Pavla Bečarika. Prinášame vám ho.

Ilustračný obrázok k článku Prehovorila nová hlava mesta: Prinášame vám príhovor primátora Pavla Bečarika
Zdroj: Dnes24.sk

Vážené dámy, vážení páni, vážené poslankyne a páni poslanci, milí hostia!

Je mi cťou Vás ešte raz srdečne pozdraviť a privítať na dnešnom slávnostnom mestskom zastupiteľstve. Dnešné stretnutie je o to významnejšie, že sa koná v závere roka 750 – teho výročia prvej písomnej zmienky o Spišskej Novej Vsi. Dovoľte mi poďakovať našim predkom a všetkým , ktorí sa doposiaľ naše mesto zveľaďovali a zaslúžili sa o jeho rozvoj. Poďakovanie patrí aj doterajšiemu vedeniu mesta na čele s Jánom Voľným za prácu odvodenú pre občanov nášho mesta.

Chcem všetkých uistiť, že budeme v tomto trende pokračovať. Čaká nás ukončenie doterajších rozpracovaných projektov a zároveň musíme byť otvorení novým strategickým a odvážnym riešeniam, ktoré budú naďalej posúvať Spišskú Novú Ves medzi moderné a úspešné mestá Slovenska.

Občanom, ktorí v sebe pocítili občiansku zodpovednosť za chod vecí verejných a prišli voliť, chcem taktiež poďakovať v mene svojom ako i v mene poslancov nového mestského zastupiteľstva. Vždy som sa snažil načúvať ľuďom, ich potrebám a pomáhať im pri riešení ich každodenných problémov. Často sa stretávam s mnohými ľuďmi, ktorí majú rozumné návrhy na zlepšenie života v meste. V každom človeku vidím potenciál a zdroj inšpirácie. Vážim si jeho kladné stránky, no často bývam sklamaný, keď vidím ľudskú závisť a nevraživosť.

Budem sa usilovať byť primátorom všetkých občanov tohto mesta, bez rozdielu ich vierovyznania politickej príslušnosti. Verím, že sa mi to spolu s Vami, poslancami mesta podarí splniť. Post primátora, poslanca i prácu úradníka vnímam predovšetkým ako každodennú službu občanom. V súčasnosti sme svedkami čoraz častejšie politickej nekultúry, často je skloňovaná závislosť miestnej politiky na centrálnych štruktúrach. Verím, že my, na komunálnej úrovni, sme predovšetkým ľuďmi, ktorí budú konať v prospech obyvateľov tohto mesta. Prajem si, aby sa nám podarilo pracovať v atmosfére slušnosti a politickej kultúry.

Výsledky volieb ukázali, koho si ľudia zvolili do zastupiteľstva a koho za svojho lídra na poste primátora. Je to pre nás vzájomný záväzok, ktorý musíme rešpektovať. Terminológia „moji“ alebo „opoziční“ poslanci je mi cudzia. Jednoznačne verím, že všetci, bez rozdielu, budete poslancami, s ktorými budeme vzájomne pracovať na spoločnom diele.

Čaká nás veľa práce, ktorá vychádza z programov, ktoré sme predostreli voličom. Veľakrát boli tieto programy totožné. Napokon, je to predsa prirodzené, veď nám všetkým ide o našu Spišskú Novú Ves. V nasledujúcom roku budeme sledovať výzvy rozvojových programov v rôznych oblastiach. Čaká nás vysporiadanie sa s výzvami v oblasti školstva, dopravy, športu, cestovného ruchu, kultúry a, hlavne, v oblasti sociálnej. Pomoc od nás očakávajú aj mnohé občianske združenia, kluby dôchodcov, ale aj ľudia odkázaní na zdravotnú starostlivosť. Dúfam, že nám bude osud naklonený a spoločne dokážeme tieto očakávania naplniť.

Dovoľte mi pred nadchádzajúcimi vianočným sviatkami zaželať nielen vám, ale všetkým obyvateľom Spišskej Novej Vsi veľa zdravia, osobných i pracovných úspechov, pochopenia a vzájomnej úcty. Do nového roku 2019 nám všetkým želám úspešné vykročenie na cestu vedúcu k zveľaďovaniu nášho krásneho mesta.

Zábery z ustanovujúceho zastupiteľstva si môžete pozrieť v priloženej galérii.

Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia.

Zdroj: Dnes24.sk