Nedeľa 21. júl 2019 Daniel  26 °C
Samospráva

Poslanci v Spišskej rokovali o zaujímavom projekte: Je ním Cyklistická radiála

Na pondelkovom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Spišskej sa poslanci zaoberali aj projektom s názvom Cyklistická radiála. O čo konkrétne ide?

Ilustračný obrázok k článku Poslanci v Spišskej rokovali o zaujímavom projekte: Je ním Cyklistická radiála
9
Galéria

Na druhom tohtoročnom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi, ktoré sa konalo v pondelok popoludní sa poslanci zaoberali aj schválením spolufinancovania projektu s názvom Cyklistická radiála: Duklianska ulica, železničná, autobusová stanica, sídlisko Západ I.

Podľa dôvodovej správy sa mesto Spišská Nová Ves plánuje zapojiť do výzvy na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy. Trendom riešenia dopravy vo väčších mestách v súčasnosti je obmedzovanie motoristickej dopravy a jej postupné nahrádzanie dopravou nemotoristickou, medzi ktorú patrí aj doprava cyklistická. Mesto Spišská Nová Ves má v centrálnej časti námestia vyriešené cyklistické trasy, chýba však ucelenejšia koncepcia s následným dobudovaním trás vedúcich tak k sídliskám, ako aj k potenciálnym cieľom dopravy.

Dve trasy

Na zasadnutí zastupiteľstva vedúca referátu rozvoja mesta Darina Paveleková uviedla, že z celkovej koncepcie cyklistickej dopravy navrhovaná trasa „A“ bude rozširovať existujúce cyklochodníky v centrálnej časti mesta smerom na sídlisko Západ I. (resp. prepojí už existujúci cyklochodník od Kauflandu do centra), trasa „B“ prepojí trasu „A“ s autobusovou a železničnou stanicou. Účelom výstavby cykloradiály je úprava a rekonštrukcia komunikácií pre cyklistov v smere najviac využívanom od centra mesta smerom na sídlisko Západ I.

„Keďže komunikácia pre motorové vozidlá v trase „A“ je riešená pomerne veľkolepo (jej šírka je cca 11,0 m) a vzhľadom na intenzitu je možné vytvoriť samostatný cyklistický pruh v smere z centra na Smižany na úkor spevnenej krajnice predmetnej komunikácie (okrem úseku križovatky Duklianska – Sládkovičova, kde budú cyklisti vedení v spoločnom pruhu s ostatnou dopravou s vyznačením cyklistického koridoru)," uvádza sa v dôvodovej správe.

Pre opačný smer sa podľa slov kompetentných na časti trasy vytvorí obdobný samostatný pruh na úkor krajnice, v úseku od križovatky Duklianska – Ing. Rojkoviča sa pozemná komunikácia rozšíri a na tejto rozšírenej časti sa zriadi (upraví) cyklistický pruh. Pruhy pre cyklistov sú navrhnuté ako jednopruhové jednosmerné, so šírkou pruhu 1,25 m + 0,25 m odstup od obrubníka. Spolu je trasa „A“ radiály navrhovaná v dĺžke 2719,90 m.

Aj cyklostanovište

Na trase „B“ spájajúcej trasu „A“ s autobusovou a železničnou stanicou podľa slov kompetentných budú cyklisti vedení spoločne v jazdných pruhoch s ostatnou dopravou (v oboch smeroch). Dodávajú, že na komunikácii sa vyznačí koridor pre cyklistov vodorovnou dopravnou značkou. Plánovaná dĺžka trasy „B“ je 490,70 m. Súčasťou projektu podľa radnice bude aj zriadenie cyklostanovišťa so stojanom pre 10 bicyklov a spevnenou plochou pri autobusovej stanici (medzi budovou a stanovišťom taxíkov).

Ako kompetentní uvádzajú, celkové investičné výdavky projektu sú 208 013,03 € (priame výdavky projektu), nepriame výdavky projektu (náklady na riadenie a informovanie a publicitu vo výške max 3 % z celkových investičných výdavkov) sú vo výške 6 201,06 €, spolu celkové výdavky projektu sú 214 214,09 eur. Výška spolufinancovania projektu je v zmysle výzvy stanovená na 5 % z celkových výdavkov projektu, t.j. 10 710,70 eur. Uznesenie bolo napokon prítomnými mestskými poslancami na rokovaní jednohlasne prijaté.

Fotky zo zasadnutia zastupiteľstva v Spišskej Novej vsi nájdete v priloženej galérii.

Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia.

V Spišskej rokovali mestskí poslanci: Prinášame vám FOTKY z miesta
9
Galéria
Zdroj: Dnes24.sk