Poslanci odklepli dotácie športovým klubom: Kto a o koľko si prilepší?

Mesto Spišská Nová Ves podporuje finančne aj športové kluby. Na prvom tohtoročnom zastupiteľstve im poslanci odklepli dotácie.

Jana Buvalová
Ilustračný obrázok k článku Poslanci odklepli dotácie športovým klubom: Kto a o koľko si prilepší?
Zdroj: Dnes24.sk

Prvé zasadnutie mestského zastupiteľstva v novom roku sa konalo v Spišskej Novej Vsi v prvý februárový deň. Na programe bolo niekoľko bodov, medzi ktorými nechýbalo ani schvaľovanie dotácií pre športové kluby na rok 2018.

Všeobecne záväzným nariadením o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves boli stanovené kompetencie rozhodovania o poskytnutí dotácií nad 1 000 eur mestskému zastupiteľstvu. V rozpočte mesta na rok 2018 sú schválené prostriedky na transfery pre športové kluby vo výške 202 000 eur.

Predsedníctvo Rady športových klubov na svojom zasadnutí dňa 20. novembra 2017 navrhlo prerozdelenie schválenej čiastky medzi jednotlivé kluby a čiastku 2 700 eur, ktorá je vyčlenená pre takzvanú rezervu primátora. Hoci sa po predložení návrhu rozpútala mierna diskusia, návrh nakoniec odsúhlasilo všetkých 17 prítomných poslancov. Toto sú sumy, ktoré poslanci športovým klubom odklepli.

Poradové číslo Športový klub Dotácia mesta na rok 2018
1. Hokejový klub SNV 66 000
2. Futbalový klub Noves SNV 48 000
3. BK 04 AC LB SNV (Basketbalový klub) 33 000
4. Volejbalový klub SNV 5000
5. ŠK basketbalu dievčat 7000
6. Hockey club SNV (ženy) 4000
7. Športový klub STEZ 3000
8. Cykloklub SNV 700
9. Jazdecký klub Slávia SNV 900
10. Atlet. šport. klub Slávia pri ZŠ Lipová ul. 13, SNV 700
11. Džudo klub SNV 900
12. Klub plávania 1400
13. Mestský šachový klub 600
14. Tenisový klub SNV 500
15. Krasokorčuliarsky klub SNV 500
16. TJ Tatran odd. atletický a kolkársky 3000
17. Compact – parašutistická skupina 300
18. Športovo strelecký klub RD SNV 1200
19. Lyžiarsky klub SNV 800
20. RTVŠ MIX 1000
21. TJ Čingov (turistika) 200
22. KOB Čingov (orientačný beh) 300
23. Cykloklub Schwabik 500
24. Letecko-modelársky klub 800
25. Stolnotenisový oddiel 900
26. MO Sl. rybárskeho zväzu 200
27. Klub spišských strelcov 900
28. FbC – Young Arrows SNV 4000
29. Karate klub IGLOW 1700
30. ŠK IGLOVIA (triatlon) 500
31. ŠK FbK Kométa SNV (florbal) 4000
32. Kynologický klub Canis 300
33. Stolnotenisový klub Lesy mesta 500
34. BK97 Stova (volejbal ženy) 6000
Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame