Obzeráte sa po novej práci? Spišská hľadá nové posily na tieto voľné pozície

Ak si hľadáte prácu, zbystrite pozornosť. Správa školských zariadení v Spišskej Novej Vsi vyhlásila výberové konanie. V hre sú tieto pracovné pozície...

Ilustračný obrázok k článku Obzeráte sa po novej práci? Spišská hľadá nové posily na tieto voľné  pozície
Zdroj: Dnes24.sk

Správa školských zariadení, rozpočtová organizácia Mesta Spišská Nová Ves, vyhlásila výberové konanie na tieto pracovné miesta:

  • odborný zamestnanec v MŠ – školský špeciálny pedagóg – 2 pracovné miesta
  • pedagogický asistent/asis­tentka – 3 pracovné miesta

Predpoklady: podľa zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov resp. podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Pracovný pomer je podľa slov kompetentných na dobu určitú.

Požadované doklady:

  • Žiadosť o prijatie do zamestnania
  • Profesijný životopis
  • Doklady o ukončenom vzdelaní
  • Súhlas so spracovaním osobných údajov,
  • V prípade úspešnosti vo VK/ NP Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi treba doručiť najneskôr do 5. septembra 2018 do 14:00 hod na adresu: Správa školských zariadení, Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves. Na obálku treba uviesť: „Žiadosť o prijatie do zamestnania MŠ – neotvárať“.

Ústny pohovor sa uskutoční dňa 11. septembra 2018 v čase od 10:00 v budove Mestského úradu, Správa školských zariadení, Štefánikovo námestie 1, 3. poschodie, č. dv. 413 a vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní.

Platové podmienky: určené v zmysle zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických Zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. SS3/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk