Novoveská radnica vyhlásila výberové konanie: V hre sú dve pozície a 6 voľných miest

Mesto Spišská Nová Ves vyhlásilo výberové konanie na dve pracovné pozície, pričom na obe plánuje zamestnať po troch nových ľudí. O aké fleky sa jedná?

Ilustračný obrázok k článku Novoveská radnica vyhlásila výberové konanie: V hre sú dve pozície a 6 voľných miest
Zdroj: Dnes24.sk

Mesto Spišská Nová Ves vyhlásilo výberové konanie na 3 pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka a 3 pracovné miesta terénneho pracovníka. Ako uvádza webová stránka mesta, výberové konanie sa uskutoční 11. septembra 2017 o 8.30 v pri­estoroch malej zasadačky Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi na čísle dverí 304.

Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu Mestského úradu.

Je potrebné, aby záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určili, o ktorú pozíciu majú záujem. „Ak záujemca vo svojej žiadosti jednoznačne neuvedie pozíciu, o ktorú má záujem, nebude pozvaný na výberové konanie,“ upozorňujú kompetentní.

Žiadosť je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie NP TSP a TP – NEOTVÁRAŤ“. Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 31. augusta 2017.

K žiadosti o prijatie do zamestnania je potrebné predložiť tieto doklady:

  • žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza,
  • životopis uchádzača ( vo forme Europass),
  • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
  • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),
  • výpis registra trestov, nie starší ako 3 mesiace

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info zo Spišskej a okolia.

Foto:ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame