Nová cyklotrasa aj lávka cez Hornád: Takýto projekt má Spišská v pláne!

Chystá sa novinka pre cyklistov aj peších. Mesto má v pláne vybudovať nový cyklochodník, lávku cez Hornád aj moderný a bezpečný priestor pre všetkých (shared space). Tu sú podrobnosti.

Ilustračný obrázok k článku Nová cyklotrasa aj lávka cez Hornád: Takýto projekt má Spišská v pláne!
Zdroj: Dnes24.sk

Spišská Nová Ves patrí medzi lídrov Košického kraja v získavaní finančnej podpory svojich projektov. Svedčia o tom aj nedávno zverejnené informácie o financovaní výstavby cyklotrás. Zo šiestich projektov podporených Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v Košickom kraji sú dva spišskonovoveské. Jedným z nich je aj projekt s názvom Ekologicky a bezpečne v Spišskej Novej Vsi (Dopravná mobilita na nábreží Hornádu).

Ako Spišskú 24 informovala vedúca referátu rozvoja mesta Darina Paveleková, na projektové aktivity bola Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiacim orgánom pre IROP na realizáciu projektu schválená suma nenávratného finančného prostriedku vo výške 912 693,16 eur. „Spolufinancovanie Mesta Spišská Nová Ves bude vo výške približne 48 000 eur,“ doplnila.

Štyri hlavné aktivity

Realizácia projektu a jeho naplnenie bude podľa jej slov zabezpečené prostredníctvom štyroch hlavných aktivít:

  • 1. Nemotorová komunikačná línia – po ľavej strane rieky Hornád
  • 2. Nemotorová komunikačná línia – Most/lávka cez rieku Hornád
  • 3. Upokojovacia zóna „shared space“
  • 4. Budovanie súvisiacej doplnkovej cyklistickej infraštruktúry

V prvej aktivite je na pláne vytvorenie novej cyklotrasy, pešej a imobilnej komunikácie o ploche 1 770 m2, prepojenie línie na už jestvujúce vybudované mestské cyklotrasy a prepojenie línie na vybudovaný cyklistický chodník na opačnej strane rieky Hornád.

Územie sa nachádza na severnom nábreží rieky Hornád, v blízkosti centra mesta Spišská Nová Ves (v smere toku na ľavej strane rieky), oproti zimnému štadiónu, v časti medzi dvoma mostami, medzi ulicou Elektrárenskou a Starosaskou, smerom na sídlisko Mier.

Lávka cez Hornád

Druhá aktivita zahŕňa most/lávku cez rieku Hornád a jeho prepojenie (na pravej strane rieky na cyklotrasu a chodníky a na severnej strane rieky na existujúcu viacúčelovú komunikáciu)

„Tento most/lávka bude slúžiť ako spojnica pre peších a cyklistov prepájajúca dve husto obývané lokality – oba brehy rieky Hornád,“ povedala Paveleková s tým, že práve na tomto mieste sa približne pred 200 rokmi nachádzala drevená lávka, ktorá spájala starú historickú ulicu „Za šesnástkou“ a lokalitu – pôvodnú banícku osadu „Klop-orth“.

Ako doplnila, most je navrhovaný ako moderná oceľová konštrukcia s dvoma priehradovými väzníkmi prepojenými nosnou konštrukciou podlahy. „Zábradlia budú presklené a priehľadné – vzdušné. Osvetlenie je navrhnuté exteriérovými svietidlami po celej ploche mosta, ktoré budú napojené na verejné osvetlenie tak, aby most v noci svietil a dotváral architektonicky zaujímavú atmosféru celej cyklozóny a pešej zóny,“ opísala chystanú novinku ponad Hornád.

„Shared space“

V snahe revitalizovať terajší úzky priestor na nábreží podľa jej slov vznikne aj moderný a bezpečný „shared space“, čo je zahrnuté v tretej časti projektu. Dodala, že priestor bude slúžiť pre cyklistov, peších, imobilných občanov a vyrieši jestvujúce výškové bariéry v danom území. „Vznikne tu nový oporný nosný múr, nová rampa pre cyklistov i vozíčkarov, oporná stena pre plochu pre cyklistov, dokonca i zastávka pre budúci cyklistický vláčik,“ vymenovala Paveleková.

Posledná štvrtá aktivita bude podľa radnice zahŕňať budovanie súvisiacej doplnkovej cyklistickej infraštruktúry akými budú dodávka a montáž dopravných značiek, vybudovanie záchytného parkoviska pre autá cyklistov, vybudovanie stojísk (plocha pre bicykle) či cyklostojanov.

„V súčasnosti začal proces verejného obstarávania. V prípade, že prebehne bez komplikácií, možno so začatím stavby počítať už v jesenných mesiacoch. Termínovo je realizácia naplánovaná na 18 mesiacov. O tom, čo pri realizácii dostane prioritu, bude mesto jednať s víťazným uchádzačom,“ uviedla prednostka MsÚ Jela Bednárová.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk