Nadaní študenti si zmerali svoje sily: Úspech zaznamenala aj ZŠ Ing. O. Kožucha zo Spišskej

V Prešove si na pôde Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity zmerali svoje vedomosti vo finále Logickej olympiády nadaní žiaci základných škôl z celého Slovenska. Do školských kôl sa zapojilo 1 500 žiakov z tried pre intelektovo nadané deti z 26 škôl, medzi nimi nechýbal zástupca zo Spišskej.

Miroslav Pomajdík
Ilustračný obrázok k článku Nadaní študenti si zmerali svoje sily: Úspech zaznamenala aj ZŠ Ing. O. Kožucha zo Spišskej
Zdroj: Dnes24.sk

Do finále sa prebojovalo 80 žiakov, medzi nimi aj štyria zástupcovia zo ZŠ Ing. O. Kožucha 11 zo Spišskej. Šlo o víťazov školského kola Logickej olympiády Danielu Hagovskú, Samuela Kačengu, Lukáša Polláka a Tomáša Barbuščáka. „Kým žiaci rozmýšľali nad logickými úlohami, ktoré boli zamerané na matematický úsudok, priestorový úsudok a logický úsudok, dospelí sa započúvali do zaujímavých prednášok prezentovaných odborníkmi na dané témy,“ zhodnotili organizátori súťaže. Po zvládnutí prvej etapy súťaže čakala na účastníkov beseda s Danielom Hevierom o jeho novej knihe KR.V. ALEBO KRAJINA V, ČIŽE KRÁĽOVNÁ VIKTÓRIA.

Nakoniec sa podarilo presadiť Tomášovi Barbuščákovi, ktorý získal vynikajúce 3. miesto v kategórii B (5. až 9.ročník). „Súťaže sme sa zúčastnili aj za pomoci RZ pri ZŠ, Ing. O. Kožucha 11 v Spišskej Novej Vsi, za čo im veľmi ďakujeme,“ zhodnotil Zástupca riaditeľa na ZŠ Ing. O. Kožucha v Spišskej Novej Vsi Jozef Bakó.

Výsledky súťaže:
- kategória A (žiaci 1.-4. ročníka): 1. miesto – Peter Kochelka (ZŠ, Ďumbierska 17, Banská Bystrica), 2. miesto – Viktor Balan (Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Bratislava), 3. miesto – Matúš Masrna (ZŠ, Krosnianska 4, Košice).
- kategória B (žiaci 5.-9. ročníka): 1. miesto – Tomáš Kukučka (ZŠ Ul. M.R.Štefánika 34, Levice), 2. miesto – Martin Masrna (ZŠ, Krosnianska 4, Košice), 3. miesto – Tomáš Barbuščák (ZŠ, Ing. Kožucha 11, Spišská Nová Ves).

„Logická olympiáda 2013 sa uskutočnila po prvýkrát v histórii existencie tried pre intelektovo nadaných žiakov na Slovensku a s istotou môžeme potvrdiť, že ide o najväčšiu akciu, ktorá bola doposiaľ adresovaná tejto skupine detí. Tohtoročné „podporné hlasy“ súťažiacich – nadaných žiakov, ale aj učiteľov a rodičov utvrdzujú naše presvedčenie, že táto akcia splnila svoj cieľ a význam a ďalšie ročníky Logickej olympiády sú iste pred nami,“ zhodnotili tvorcovia súťaže.

Organizátorom Logickej olympiády je OZ Prešovské nadané deti a Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Sabinov. Na príprave Logickej olympiády sa spolupodieľali partneri projektu: MENSA Slovensko, mesto Prešov, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Obvodný úrad, odbor školstva v Prešove.

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame