Nadácia Volkswagen Slovakia venovala detskému domovu Volkswagen up!

Nadácia Volkswagen Slovakia v utorok, 5. decembra slávnostne vyhlásila víťaza Vianočného projektu 2017: Auto budúcnosti. V rovnaký deň sa konala aj Vianočná cukráreň, tradičná akcia pre zamestnancov závodu Volkswagen Slovakia.

Nadácia Volkswagen Slovakia (Nadácia VW SK) slávnostne odovzdala automobil Volkswagen up! v rámci Vianočného projektu 2017. Víťazom sa stali deti z detského domova v Michalovciach. Na tému Auto budúcnosti zostrojili funkčný model autíčka poháňaného elektrickou energiou, ktoré sa dokáže pohybovať po suchu aj po vode. „Nadácia Volkswagen Slovakia každoročne pripravuje pre deti z detských domovov a náhradných rodín už tradičný výherný projekt. Cieľom je atraktívnou formou vzbudiť záujem týchto detí a motivovať ich k aktivite a kreativite. Deti každoročne zostrojujú súťažné diela na inú tému, tentokrát to bolo Auto budúcnosti,“ uviedla Katarína Mariňáková z Nadácie VW SK.

Do projektu sa mohli prihlásiť detské domovy z celého Slovenska. Stačilo zostrojiť model auta budúcnosti, zaslať fotografiu modelu a jeho tvrocov a zaregistrovať sa na webovej stránke Nadácie. „Ako každý rok vyberali výhercu zamestnanci Volkswagen Slovakia hlasovaním. Najviac hlasov získal do detailov prepracovaný plne funkčný model autíčka využívajúci na svoj pohon elektrickú energiu, schopný pohybovať sa po suchu aj po vode. Zostrojili ho deti z Detského domova v Michalovciach, ktorý za odmenu získalnový Volkswagen up! a rôzne stavebnice na podporu detskej tvorivosti,“ doplnila Katarína Mariňáková.

Ďalším tradičným projektom Nadácie VW SK je Vianočná cukráreň, určená najmä zamestnancom závodov Volkswagen Slovakia v Bratislave, Martine a Stupave. Tí si počas dvoch dní mohli za dobrovoľný príspevok zakúpiť chutné vianočné zákusky. Výťažok Nadácia VW SK použije na podporu detí z detských domovov a inak znevýhodnených detí. Vianočná cukráreň sa niesla v príijemnej predvianočnej atmosfére a tento rok s predajom pomáhala aj známa televízna moderátorka Lenka Šóošová.

Viac sa o Vianočnom projekte a Vianočnej cukrárni dozviete na stránke www.nadacia-volkswagen.sk.

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy.

Zdroj: DIVINO, s.r.o.

Odporúčame