Môžu sa tešiť z peknej pocty: Dvaja pedagógovia zo Spišskej získali prestížne ocenenie

Dvom pedagógom zo Spišskej sa ušla veľmi pekná pocta. Môžu sa tešiť z prestížneho ocenenia ich práce. Jeden z nich získal plaketu, druhý ďakovný list.

Jana Buvalová
Ilustračný obrázok k článku Môžu sa tešiť z peknej pocty: Dvaja pedagógovia zo Spišskej získali prestížne ocenenie
Zdroj: KSK

Pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil Košický samosprávny kraj (KSK) dvadsaťdva pedagógov,vycho­vávateľov a majstrov odborného výcviku a troch riaditeľov stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, ktorí sa významnou mierou podieľali na výchove a vzdelávaní študentov. Ocenenie im odovzdal predseda KSK Rastislav Trnka.

Plaketu si prevzali riaditelia troch škôl. Medzi nimi bola aj Justína Kurillová z Jazykovej školy v Spišskej Novej Vsi.

Ďakovné listy za zodpovednú pedagogickú, ale aj manažérsku a organizačnú prácu si prevzalo 22 pedagógov gymnázií, stredných odborných, priemyselných, i zdravotníckych škôl, ako aj konzervatórií, či školy úžitkového výtvarníctva.

Jeden putoval aj do nášho mesta. Ďakovný list bol totiž udelený aj Vladimírovi Záborskému zo Strednej odbornej školy drevárskej v Spišskej Novej Vsi.

„Na Slovensku a v Česku sa Deň učiteľov oslavuje v iný deň, ako vo svete, a to práve pri príležitosti narodenia Jána Amosa Komenského. Tento sviatok je poďakovaním za prácu všetkých pedagogických zamestnancov. Okrem toho, že odovzdávajú svoje znalosti, podieľajú sa na výchove mladej generácie. Ich práca často nie je dostatočne ohodnotená, a to nie len morálne, ale aj finančne, na čom musíme popracovať aj my, ostatní,“ prihovoril sa predseda KSK prítomným. Ako zdôraznil, učiteľské povolanie nie je jednoduché a pedagógom zaželal, aby boli svojim študentom naďalej príkladom.

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame