Práca

Možno je to flek ako pre vás: Aha, na akú pozíciu hľadajú človeka v susedných Smižanoch

Ak si hľadáte prácu, zbystrite pozornosť. Takúto pracovnú pozíciu chcú obsadiť v susedných Smižanoch.

Ilustračný obrázok k článku Možno je to flek ako pre vás: Aha, na akú pozíciu hľadajú človeka v susedných Smižanoch
Zdroj: Dnes24.sk

Obec Smižany informovala o voľnom pracovnom mieste, ktoré chce obsadiť. Konkrétne ide o pozíciu – Odborný zamestnanec v MŠ – školský špeciálny pedagóg.

Ako sa uvádza na webe obce, ide o pracovný pomer na dobu určitú a záujemcovia o tento post musia spĺňať predpoklady podľa zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov resp. podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Platové podmienky: určené v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • doklady o ukončenom vzdelaní,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov,
  • v prípade úspešnosti vo VK/VP Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace pri podpise pracovnej zmluvy

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi treba doručiť najneskôr do 13. augusta 2019 do 12.00 hod. na adresu: Obec Smižany, Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany Na obálku je potrebné uviesť: „Žiadosť o prijatie do zamestnania OZ MŠ – neotvárať“.

„Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na ústny pohovor, ktorý sa uskutoční 22. augusta v čase od 13.00 hod. v budove Obecného úradu obce Smižany a vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní," informujú kompetentní.

Sledujte nás aj na našom Facebooku, Instagrame a Twitteri a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia.

Vedeli ste? Na Technickej akadémii v Spišskej vyrastie nový športový areál. Zábery z miesta, kde už prebiehajú práce si môžete pozrieť v priloženej galérii.

OBRAZOM: Na tomto mieste v Spišskej Novej Vsi vyrastie nový športový areál
8
Galéria

Hl. foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie