Nedeľa 21. júl 2019 Daniel  26 °C
Samospráva

Mestskí poslanci odklepli výšku príspevkov v školských zariadeniach: Aké budú od septembra?

V Spišskej Novej Vsi zasadali mestskí poslanci. Venovali sa aj poplatkom v školách a školských zariadeniach.

Ilustračný obrázok k článku Mestskí poslanci odklepli výšku príspevkov v školských zariadeniach: Aké budú od septembra?
12
Galéria

Vo štvrtok 25. apríla sa konalo 4. zasadnutie mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi. Jedným z bodov programu, ktorým sa poslanci zaoberali bol aj Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2017 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach.

Ako sa uvádzalo v dôvodovej správe Dodatkom č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2017 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach sa upravuje výška vyššie uvedených príspevkov z dôvodu nárastu nákladov v školách a školských zariadeniach najmä vplyvom legislatívnych zmien v odmeňovaní zamestnancov a z dôvodu novým finančných pásiem na nákup potravín účinných od 1. septembra 2019. Podľa slov vedúcej oddelenia školstva Dany Mrnkovej, poplatky sa nezvyšovali od roku 2012. Po vypočutí návrhu a dôvodovej správy napokon mestskí poslanci návrh odsúhlasili.

Mesačné príspevky pre školy a školské zariadenia sa od 1. septembra 2019 upravujú tak­to.

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole:

 • od 2 do 3 rokov veku dieťaťa – 40,00 Eur
 • od 3 do 5 rokov veku dieťaťa (okrem MŠ Tehelná, MŠ I. Krasku) – 18,00 Eur
 • od 3 do 5 rokov veku dieťaťa počas hlavných školských prázdnin (okrem MŠ Tehelná, MŠ I. Krasku) – 40,00 Eur
 • MŠ, Tehelná 20 – 5,00 Eur
 • MŠ, I. Krasku 3 – 5,00 Eur

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí:

 • dieťa – 8,00 Eur

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času:

 • deti od 5 do dovŕšenia 15 rokov veku za každý záujmový útvar – 1,00 Eur
 • žiaci a študenti od 15 do dovŕšenia 25 rokov veku za každý záujmový útvar – 3,00 Eur
 • osoby od dovŕšenia 25 rokov veku a pracujúci dospelí za každý záujmový útvar – 5,00 Eur
 • denné a pobytové tábory počas hlavných školských prázdnin – 10,00 Eur

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole:

od 5 do dovŕšenia 25 rokov pre žiakov, ktorí odovzdali súhlas na započítanie do zberu údajov (čestné prehlásenie)

 • prípravné a základné štúdium individuálne vyučovanie – 11,00 Eur
 • prípravné a základné štúdium skupinové vyučovanie – 8,00 Eur
 • rozširujúce štúdium individuálne vyučovanie – 14,00 Eur
 • rozširujúce štúdium skupinové vyučovanie – 11,00 Eur

  od 5 do dovŕšenia 25 rokov pre žiakov, ktorí odovzdali súhlas na započítanie do zberu údajov (čestné prehlásenie) a navštevujú viac ako jeden skupinový odbor, alebo dva hudobné nástroje

 • prípravné a základné štúdium individuálne vyučovanie – 25,00 Eur
 • prípravné a základné štúdium skupinové vyučovanie – 15,00 Eur
 • rozširujúce štúdium individuálne vyučovanie – 30,00 Eur
 • rozširujúce štúdium skupinové vyučovanie – 20,00 Eur

od 5 do dovŕšenia 25 rokov pre žiakov, ktorí odovzdali súhlas na započítanie do zberu údajov (čestné prehlásenie) základnej umeleckej škole iného zriaďovateľa

 • prípravné a základné štúdium individuálne vyučovanie – 50,00 Eur
 • prípravné a základné štúdium skupinové vyučovanie – 35,00 Eur
 • rozširujúce štúdium individuálne vyučovanie – 60,00 Eur
 • rozširujúce štúdium skupinové vyučovanie – 45,00 Eur

pracujúci od dovŕšenia 25 rokov pre každý jeden odbor a hudobný nástroj

 • základné štúdium individuálne vyučovanie – 80,00 Eur
 • základné štúdium skupinové vyučovanie – 50,00 Eur

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni uhrádza zákonný zástupca dieťaťa/žiaka a dospelý stravník vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky v súlade s 1. finančným pásmom na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov.

Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza príspevok na režijné náklady na 1 obed vo výške:

 • materské školy – 0,40 €
 • základné školy – 0,50 €
 • diétne stravovanie realizované formou donášky stravy do školského stravovacieho zariadenia – 0,10 €

Sledujte nás aj na našom Facebooku, Instagrame a Twitteri a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia.

OBRAZOM: V Spišskej zasadalo metské zastupiteľstvo
12
Galéria
Zdroj: Dnes24.sk