Mesto Spišská informuje o voľných miestach: Trúfli by ste si na takýto džob?

Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi informuje o voľných pracovných pozíciách, na ktoré sa hľadajú záujemcovia. O aké fleky ide a trúfli by ste si na ne?

Ilustračný obrázok k článku Mesto Spišská informuje o voľných miestach: Trúfli by ste si na takýto džob?
Zdroj: Dnes24.sk

Ako informuje radnica na svojej webovej stránke, Mestská polícia v Spišskej Novej Vsi vyhlásila výberové konanie na dve pracovné miesta príslušníkov Mestskej polície v našom meste.

Ak by ste si na takúto prácu trúfli a o spomínané pozície mali záujem, máte možnosť. Musíte však spĺňať požiadavky. Podľa informácií od kompetentných o pracovné zaradenie sa môže uchádzať osoba, ktorá je bezúhonným občanom Slovenskej republiky, má vek nad 21 rokov, má ukončené úplné stredné, alebo úplné stredné odborné vzdelanie (maturitná skúška) a má dobrý zdravotný stav a psychickú spôsobilosť.

Uchádzač, ktorý chce byť zaradený do výberového konania musí predložiť:

  • riadne vyplnenú žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
  • profesijný životopis
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace treba povinne predložiť pred nástupom do pracovného pomeru)
  • úradne overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia, resp. doklad o najvyššom stupni dosiahnutého vzdelania

Okrem toho musí uchádzač na výberovom konaní absolvovať osobný pohovor s členmi výberovej komisie (svoju totožnosť preukáže platným občianskym preukazom). Úspešne absolvovať testy fyzickej zdatnosti a slovenského jazyka. V prípade splnenia požadovaných kritérií absolvuje uchádzač psychodiagnos­tické testy.

Žiadosť o prijatie do radov Mestskej polície v Spišskej Novej Vsi treba zaslať na adresu: Mesto Spišská Nová Ves, Mestská polícia, Školská 1, 052 01 Spišská Nová Ves v termíne do 31. januára 2018.

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info zo Spišskej a okolia.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame