JAB Rôzne

Makajú, pomáhajú a robia to dobre: Prestížne ocenenie pre sestričky z novoveskej nemocnice!

Práca zdravotných sestier je fyzicky aj časovo náročná. Svoje o tom vedia aj sestričky z našej nemocnice Melánia Žondová a Monika Marenčáková. V úlohe sestričiek pôsobia viac ako 30 rokov a prednedávnom obidve dostali prestížne ocenenie.

Ilustračný obrázok k článku Makajú, pomáhajú a robia to dobre: Prestížne ocenenie pre sestričky z novoveskej nemocnice!
Zdroj: Dnes24.sk

Symbol bieleho srdca, je prestížnym čestným ocenením, ktorým Komora sestier a pôrodných asistentiek vyjadruje svoje uznanie sestrám. Charakterizuje starostlivosť, poznanie a ľudskosť, čo je najobsiahlejšou časťou duše a práce sestry. Ocenenie Biele srdce získali aj dve sestričky z nemocnice v Spišskej Novej Vsi. Melánia Źondová a Monika Marenčáková pôsobia v novoveskej nemocnici už viac,ako 30 rokov.

Monika Marečáková, sestra aj vynikajúca manažérka

Po ukončení štúdia na SZŠ v Levoči v roku 1985 nastúpila ako zdravotná sestra na Interné oddelenie v Spišskej Novej Vsi. Ako mladá a ambiciózna sestra tu začala uplatňovať svoje vedomosti a rozvíjať praktické skúsenosti. Vzorom jej boli staršie kolegyne, motiváciou pacienti, podporou rodina. V roku 2003 zaslúžene nadobudla funkciu vedúcej sestry na úseku, ktorý dôverne poznala 18 rokov a kde pôsobí doteraz. Tu na OVL vedela skĺbiť svoje priority, ktorými boli práca, rodina a vysokoškolské štúdium.

,,Monika Marečáková je sestra, ktorá má vynikajúce manažérske skúsenosti a organizačné schopnosti. Poznatky, ktoré nám sestrám odovzdáva, jej pridávajú na jej morálnom a etickom postavení. Je to sestra, ktorá si vybudovala vysoký kredit a rešpekt v celom kolektíve, ako aj v celej nemocnici a spoločnosti Svetu zdravia. Želáme jej veľa zdravia, aby naďalej ostala pravou rukou primára, lekárov, sestier aj ostatných,“ povedala námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť Júlia Hollová.

„Toto ocenenie si veľmi vážim a veľmi ma to potešilo. Zároveň je to pre mňa pocit zadosťučinenia, že si moju prácu vážia aj moje kolegyne. Hovorí sa, že zdravotná sestra nie je povolanie, ale poslanie a nemôže to robiť každý. Moje povolanie je náročné, no napriek tomu to je moje vysnívané povolanie od základnej školy. Snažím sa vykonávať prácu sestry najlepšie, ako viem no bez podpory rodiny by som asi nebola tam kde som dnes,“ povedala pre náš portál vedúca sestra na oddelení vnútorného lekárstva Monika Marečáková.

Svojím príkladom vplýva na iných

Melánia Žondová po skončení štúdia na SZŠ v Rožňave, nastúpila v júli 1981 ako detská sestra ARO oddelenia v Rožňave . V roku 1984 nastúpila na RZO v Spišskej Novej Vsi ako zdravotná sestra, kde pracovala do roku 1996.Od roku 1996 pracovala na OAIM, ako staničná sestra a od roku 2005 nastúpila na post vedúcej sestry OAIM .V roku 1996 ukončila špecializačné štúdium v Bratislave – anesteziológia a resuscitácia.

„Aktívne sa zapájala do organizovania seminárov organizovaných RK. Zefektívňuje a vylepšuje prácu na anestéziologickom úseku za ktorý je, ako vedúca sestra zodpovedná. Svojím vzorom a príkladom dobre vplýva na všetky sestry. Veľmi si ju vážime pre jej morálny kredit a vykonanú prácu,“ hovorí námestníčka.

„Myslím si, že naša práca je nenahraditeľná a vyžaduje si veľkú dávku ľudskosti, empatie, osobných a odborných skúseností. Som šťastná a je to pre mňa veľká česť pripnúť si biele srdce. Zároveň toto ocenenie vnímam aj ako morálne ocenenie našej náročnej práce hlavne na našom oddelení, kde sa stále niečo deje. Poďakovanie patrí aj mojím kolegyniam, ktoré ma na toto ocenenie navrhli,“ vyjadrila sa vedúca sestra OAIM Melánia Žondová.

Čítajte tiež:

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie