Hľadáte si flek v Spišskej? Mesto vyhlásilo výberové konanie na takýto post

Aktuálna informácia. Ak si hľadáte prácu, zbystrite pozornosť. Mesto Spišská Nová Ves vyhlásilo výberové konanie na takúto pracovnú pozíciu...

Ilustračný obrázok k článku Hľadáte si flek v Spišskej? Mesto vyhlásilo výberové konanie na takýto post
Zdroj: Dnes24.sk

Mesto Spišská Nová Ves vyhlásilo výberové konanie na obsadenie pracovného miesta terénneho sociálneho pracovníka. Ako sa uvádza na webovej stránke mesta, záujemcovia o tento post musia mať ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca, alebo ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika, verejná správa či v študijných odboroch pedagogického zamerania. Taktiež sú potrebné pracovné skúsenosti, prax v oblasti terénnej sociálnej práce a znalosť jazyka cieľovej skupiny.

K žiadosti o prijatie do zamestnania je potrebné predložiť aj tieto doklady:

  • žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu sa kandidát uchádza,
  • životopis uchádzača ( vo forme Europass)
  • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
  • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne)
  • výpis registra trestov, nie starší ako 3 mesiace

Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu: Mestský úrad , Štefánikovo námestie č. 1, 052 01 Spišská Nová Ves. Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 14. 11. 2017. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po stanovenom termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info zo Spišskej a okolia.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame