Ceny mesta aj primátora sú rozdané: Slávnostný akt sa konal v Redute, FOTO a VIDEO

Vo štvrtok popoludní sa konalo slávnostné odovzdávanie cien mesta, ktoré schválili mestskí poslanci. Ďalšie tri ceny udelil primátor mesta Spišská Nová Ves.

Jana Buvalová
Zdroj: Dnes24.sk

Mesto Spišská Nová Ves v snahe oceniť aktivitu, pravidelnú činnosť, pomoc pri výstavbe, zveľaďovaní a reprezentácii mesta udeľuje raz ročne Cenu mesta Spišská Nová Ves.Je udeľovaná osobám a kolektívom za: – vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti; – činnosť, ktorou sa významným spôsobom ovplyvnil hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagácia doma i v zahraničí; – záchranu ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov.

Cenu možno udeliť jednotlivcovi za dlhoročnú spoločensky významnú činnosť, ktorou sa výrazne zaslúžil o rozvoj a reprezentáciu mesta alebo kolektívu, ktorý viac rokov svojou prácou a aktivitou prináša trvalé hodnoty.

Na ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ako sme vás už informovali, poslanci rozhodli, že z 13 návrhov bude Cena mesta udelená Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Dedinky, filiálke Stratená, v zastúpení ThDr. Radomírom Bodzionym, PhD., farárom, a to za mimoriadny prínos pri zachovaní kultúrneho dedičstva a významnú podporu rozvoja cestovného ruchu mesta. Druhú cenu mesta dostal kolektív spišskonovoveskej ZOO, ktorá oslavuje okrúhlych 30 rokov a to za rozvoj turistického ruchu v našom meste.

Okrem týchto cien primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik udelil tri ceny primátora mesta a to Spoločnosti Bytové družstvo, Mgr. Jolane Prochotskej a Ing. Peterovi Hercegovi, zakladateľovi združenia Spišiačik.

Spoločnosť Bytové družstvo Spišská Nová Ves vznikla 13. 5. 1963 a od svojho vzniku zabezpečuje a stará sa o správu a údržbu bytov pre zhruba 18-tisíc občanov mesta Spišská Nová Ves. Spravuje viac ako 7800 bytov, z toho v meste je ich presne 5210. V roku 2018 oslávilo 55. výročie svojho založenia.

Mgr. Jolana Prochotská Pochádza z Dolného Kubína a od r. 1974 pôsobí v Spišskej Novej Vsi. 37 rokov pracovala v školstve na ZŠ Komenského. Počas pôsobenia v školstve sa venovala novátorstvu, získala certifikát v Dánsku pre prácu s Legom (LEGO Dacta) a učebňa funguje dodnes. 11 rokov je predsedníčkou Miestneho odboru Matice slovenskej v našom meste, kde zapája našich žiakov a študentov do poznávania slovenských osobností a histórie regiónu Spiš a Spišskej Novej Vsi (ako členka Spišského dejepisného spolku). Založila Klub dôchodcov Komenský pre učiteľov seniorov.

Ing. Peter Herceg je občanom Spišskej Novej Vsi, ktorý 21. 8. 2002 založil Občianske združenie „Spišiačik“. Ide o združenie rodičov a priateľov diabetických detí. Činnosť uvedeného občianskeho združenia je zameraná na pomoc deťom a ich rodičom pri riešení problémov súvisiacich s čoraz frekventovanejším ochorením detskej populácie na diabetes. V súčasnosti, vďaka cieľavedomej aktivite Ing. Petra Hercega, má činnosť a aktivity tohto združenia regionálny, celoslovenský aj medzinárodný rozmer.

„Som rád, že som sa s Vami mohol stretnúť v jednej z najdôstojnejších siení Spišskej Novej Vsi, mesta, ktoré bolo stovky rokov svedkom tých najžiarivejších ľudských príkladov, čo nám osvetľovali cestu dejinami. Ceny, ktoré som dnes odovzdal, nie sú len vyjadrením vďaky mesta a primátora, ale tiež ocenením odovzdaným v mene všetkých obyvateľov Spišskej Novej Vsi, ktorí sú hrdí na svojich úspešných spoluobčanov. Na ľudí, ktorí sú skoro ako každý iný. Ale iba skoro, od všednosti ich delí kus života, ktorí odovzdali v prospech nás všetkých, v prospech celého mesta, v prospech ďalších generácií Spišskonovoveš­ťanov,“ povedal na záver slávnosti primátor mesta Pavol Bečarik.

Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia.

Zdroj: Dnes24.sk